logo

4.7.2009

Sjeldne fjellplanter i Sulitjelma

Foto; Kjell Lund Olsen

Pedicularis flammea

Brannmyrklegg (Pedicularis flammea) er svært sjelden. Den vokser bare på noen utvalgte steder langs grensefjella mellom Sulitjelma og Troms. Det er alt som finnes av planten i Europa. Utenom dette finnes den bare på Islad, på Grønland og i arktisk Kanada.

 

Pedicularis flammea

Blomsten på brannmyrklegg. Navnet har den fått på grunn av at blomsten ser ut som flammetunger og fordi den tilhører slekta myrklegg der alle har myrk legg (mørk stilk). På svensk heter planten brandspira.

 

Cassiope tetragone

Kantlyng (Cassiope tetragona) er ikke en uvanlig plante i fjella i Nord-Norge. Den vokser fra Balvassområdet og nordover til Vest-Finnmark. Videre vokser den på Grønland, i arktisk Amerika og i Sibir.

 

Colias sulitelma

Heklas gulvinge er Sulitjelmas egen sommerfugl. Det latinske navnet er Colias sulitelma. Denne arten finnes over skoggrensa i Nord-Norge og lever utelukkende på planten setermjelt.

 

Campanula uniflora

Høgfjellsklokke (Campanula uniflora) er eksempel på en sjelden fjellplante som også finnes i de sørlige fjellstrøk