logo

9.11.2011

Steinskred i Glastunes

Foto; Wenche Spjelkavik

BBC-lokomotive

Frode Ramskjell, Harald Rostad og Frank Zahl beskuer rasområdet i Glastunes.

 

Siemens-lokomotiver

I hammeren ovenfor garasjene startet steinskredet. Store steinblokker stanset bare noen få meter fra huset, bak til venstre.


Siemens-lokomotiv

En stor blokk har kalvet ut fra fjellsiden og blitt liggende.


Levahn-lokomotiver

Denne blokka la seg til rette utenfor østsiden av "Rasbrakka".