Når kommer trekkfuglene?
Første observasjon i Sulitjelma

Mange øyne på utkikk er avgjørende. Derfor en stor takk til alle bidragsytere/rapportører;
Geir Olsen, Anne Berit Olsen, Cato Lund, Jan Petter Nilsen, Morten Lønner, Cato Hultmann.

(alle foto tatt i Sulitjelma av Kjell L. Olsen)

 

Art

2022

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Svarttrost
Overvintret   28. mars Bursi 23. mars 04. april 14. april 04. mai 17. mars 01. april Overvintret 10. mars 01. mai
04. april

05. april

04. april

28. mars

Grønsisik Overvintert   Overvintret   31. mars 13. april 11. mai 05. mai 15. mai 20. april 17. mai Overvintret 18. mai
13. april
     
Blåstrupe
31. mars Sandnes 27. mai Sandnes 26. mai   14. juni 20. mai 02. juni 23. mai 08. mai 28. april 02. mai
29. mai
 
21. mai

24. mai

Snøspurv 3. april Sandnes 4. april Fagerli 10. april 31. mars 18. april 02. april 27. mars 18. mars 30. mars 30. mars 01. april
19. mars

23. april

03. april

06. april

Sangsvane 4. april Storstilla 29. mars Langvatnet øst 09. april 05. april 11. april 15. april 07. april 13. april 09. april 09. april 16. mars
03. april
24. april
22. april

13. april

Linerle
18. april Bassebo 25. april Bursi 20. april 23. april 17. april 02. april 09. april 03. mai 23. april 22. april 27. april
24. april
27. april
29. april

21. april

Stokkand
18. april Langvatnet øst 21. april Langvatnet øst 14. april 10. april 11. april 27. mars 27. mars 09. april 11. april 23. april 18. april
09. april
12. april
13. april

19. april

Fiskemåke 19. april Sandnes 21. april Sandnes 26. april 21. april 15. april 04. mai 27. april 24. april 14. april 07. april 24. april
09. april
26. april 
26. april

28. april

Laksand
19. april Langvatnet øst 06. mai Langvatnet øst 05. mai 18. april 28. april 14. mai 10. april 16. april 13. april 30. april 09. mai
16. april
06. mai
 

08. mai

Kvinand
19. april Langvatnet øst 15. mai Langvatnet øst 19. april 20. april 13. mai 14.mai 27. april 27. april 23. april 22. april 20. april
14. april
16. april 
13. april

20. april

Rødstrupe
20. april Sandnes 31. mars Sandnes 15. april 14. april 15. april   30. mars 22. april 20. april 20. april 12. mai
15. april
13. april
13. april

29. april

Gulspurv 20. april Sandnes     08. mai 20. april              
Fjellvåk 1. mai Dorro 5. april Bassebo 29. april     06. mai 06. mai 26. februar 02. mai 30. april 27. mai
22. april
07. mai
 
23. mai
Jernspurv 1. mai Sandnes 24. april Sandnes 09. mai 27. april     14. april 26. april 23. april 01. mai 03. mai
27. april
09. mai
   
Ringdue 1. mai Daja 28. mai Kjelvatnet 30. mai   31. mai 04. mai   28. april 01. mai 13. mai  
26. mai
Ringtrost 8. mai Bursi 15. april Sandnes 25. apil 24. april 16. juni 01. mai 08. mai 29. april 25. april 11. mai 05. mai
25.april
03. mai
   
Bjørkefink 10. mai Bursi 25. april Gamvatnet 14. april 24. april 24. april 16. april 11. april 21. april 13. april 05. april 10. mai
25. april
07. mai
17. april

01. mai

Gråtrost
10. mai Sandnes 10. mai Bursi 23. april 24. april 19. april 05. mai 26. april 30. april 17. april 22. april 28. april
21. april
29. april
10. mai

02. mai

Rødvingetrost 10. mai Sandnes 18. mai Grønli 03. mai 22. april 05. mai 07. mai   08. mai 25. april 12. mai 05. mai
25. april
14. mai 
02. mai

02. mai

Enkeltbekasin 11. mai Bassebo 13. mai Bursi 25. mai 15. mai 10. mai 18. mai 21. mai 24. mai 19. mai 24. mai 25. mai
Smålom 12. mai Langvatnet øst 15. april Langvatnet øst 19. mai 11. mai   17. mai 16. mai 09. mai 11. mai   02. juni
21. mai
 08. juni
10. mai
 
Krikkand
12. mai Langvatnet øst 11. mai Langvatnet øst 15. mai 11. mai 28. april   04. mai 03. mai 09. mai 10. mai 09. mai
10. mai
24. april
13. april
 
Toppand
12. mai Langvatnet øst 17. mai Langvatnet øst 18. mai 05. mai 28. apil 21. mai 04. mai 10. mai 27. april 12. mai 07. mai
06. mai
10. mai
08. mai
 
Stjertand 12. mai Langvatnet øst               25. mai

18 mai

           
Svart/hvit fluesnapper
12. mai Bursi 16. mai Bursi 24. mai 17. mai 10. mai 16. mai 18.mai 09. mai 16. mai 12. mai 10.mai
30. april
20. mai 
26. mai

22. mai

Siland
12. mai Langvatnet øst 24. mai Langvatnet øst 15. mai 19. mai 09. mai 18 .mai 23. april 28. april 10. mai 25. april 13. mai
08. mai
14. mai
11. mai

04. mai

Brunnakke
12. mai Langvatnet øst 24. mai Storstilla 26. mai 25. mai 09. juni 23.mai 16. mai 23. mai 15. mai 14. mai 24. mai
06. mai
10. mai
17. mai
 
Bokfink
15. mai Sandnes 2. mai Bursi 14. april 14. april 23. april 01. mai 19. april 08. april 10. april 18. april 29. april
09. april
16. april
17. april

15. april

Heilo 15. mai Sandnes 13. mai Sandnes 18. mai 11. mai 06. mai 20. mai 07. mai 09. mai 11. mai 11. mai 18. mai
07. mai
   
Horndykker
18. mai Langvatnet øst         28. april 09. juni 26. mai 18. mai 11. mai 15. mai 22. mai
16. mai
 
 

02. mai

Tårnfalk 19. mai Kjelvannskrysset     02. mai 06. mai      

09. mai

24. juli

           
Havelle
20. mai Langvatnet øst 27. mai Langvatnet øst 27. mai 25. mai 05. juni 27. mai 23. mai 10. mai 19. mai 15. mai 24. mai
17. mai
22. mai
10. mai

05. mai

Rødstilk
21. mai Storstilla 17. mai Reinhagen 31. mai 23. april 24. mai 21. mai 22. mai 07. mai 29. april 17. mai 22. mai
26. mai
25. mai 
02. juni

14. mai

Brushane 21. mai Storstilla 24. mai Storstilla   25. mai         18. mai 19. mai          
Sivspurv
22. mai Wenchebo 18. mai Bursi       30. mai 15. mai 17. mai   18. mai 17. mai
25. april
15. mai 
02. mai

02. mai

Rødstjert 22. mai Wenchebo       19. mai 10. mai 16. mai 08. mai 12. mai 14. april 26. mai 17. mai
01. mai
11. mai
Gjøk
23. mai Bassebo 30. mai Fagerli 31. mai 25. mai 17. mai 27. mai 22. mai 25. mai 24. mai 18. mai 24. mai
26. mai
01. juni
22. mai

26. mai

Rugde 23. mai Bassebo 1. juni Bassebo 29. april 15. mai 18. mai 14. mai 20. mai 20. mai 19. mai 10. mai 04. mai
28. mai
Sandløper 24. mai       19. april                
Dobbeltbekkasin 31. mai Såkikrysset 6. juni Såkikrysset 8. juni 31. mai 20. mai 10. juni 22. mai 25. mai 20. mai 25. mai 04. juni
29. mai
Bergand 31. mai Langvatnet øst 10. mai Langvatnet øst           02. juni 20. mai 01. juni 30. mai
28. mai
Stær 3. juni Reinhagen 19. april Sandnes 20. april 7. april 12. april 03. april 17. april 17. mars 29. mars 15. april 19. mars
31. mars
05. april
13. april
 
Svartand
4. juni Langvatnet øst       11. mai 06. mai     28. mai 19. mai 24. mai 29. mai
14. mai
 
 

04. mai

Kvitkinngås     4. maiLangvatnet øst 10. april                        
Dvergfalk     15. mai Bassebo           13. mai     13. mai
14. mai
Måltrost     19. mai Bursi 21. mai     17. mai   04. mai     18. mai
Strandsnipe
    19. mai Charlotta 31. mai 11. mai 21. mai 18. mai 16. mai 28. april 26. april 27. mai 15. mai
10. mai
25. mai 
17. mai

29. mai

Gulerle     20. mai Coop 26. mai       29. mai        
29. mai
Gluttsnipe     24. mai Storstilla 14. mai 13. mai 09. juni 23. mai   18. mai 14. mai   22. mai
10. mai
   
Sjøorre     28. mai Langvatnet øst   13. mai 28. april   31. mai 29. mai 28. april 15. mai 25. mai
21. mai
Steinskvett
    29. mai Hanken 30. mai   31. mai 23. mai 21. mai 30. mai 25. april 17. mai  
16. mai
01. juni
07. juni
 
Storlom     30. mai Langvatnet øst   20. mai 06. mai 11. juni   03. mai 12. mai 13. mai 25. mai
14. mai
25. mai
Jordugle     1. juni Bassebo     13. mai            
Taksvale     10. juni Sandnes 12. juni 27. mai 27. mai 06. mai 28. mai 08. mai 19. mai 27. mai 11. juni
Fjelljo     17. juni Villumvatn 10. juni                        
Trane         22. april   29. juni            
Hettemåke         23. april                 26. mai      
Gråhegre         23. april 2. juni August         12. august   25. juli 05. mai    
Myrsnipe         14. mai                        
Hei-/trepiplerke         20. mai       18. mai       18. mai
15. mai
Løvsanger         30. mai 24. april 18. april   01. mai 30. mai 22. april 21. april 26. april
23. april
21. april
Sandlo         31. mai         05. juni 12. mai   16. juni
23. mai
Fuglekonge         1. juni                        
Svømmesnipe           25. mai              
 
 
25. mai
Jaktfalk             07. april     27. mars      
 
 
Spurvehauk             28. april   mars       jan
Tjeld             30. april     22. mai   12. mai 08. mai
31. mai
08. mai
Rødnebbterne             30. juni            
Småspove                 17. mai 09. mai 11. mai    
Bergirisk
                    12. mai    
10. april
 
 

22. april

Boltitt