Finske arbeidere i Sulitjelma

Det er til nå registrert 444 finske arbeidere ved Sulitjelma Aktiebolag (1886 - 1991). De fleste finske arbeiderne kom til gruvene i Sulitjelma etter 1900. Registreringen av finske navn f.eks. i kirkebøkene er vanskelig å tyde, prestene brydde seg ikke med å få navnene korrekt nedskrevet. Der en person er ført opp flere ganger i kildene med ulik bokstavering av etternavn, er dette angitt slik (..?). 

Flere kilder oppgir personer som finsk, fordi morsmålet er finsk. Flere gruvearbeidere og arbeidere ved smelteverket i Sulitjelma var fra Nord-Sverige, men ble notert som "finsk" på grunn av navn og talemål. Slike feilkilder kan forekomme i listen. 

Kildene til denne listen er Sulitjelma Aktiebolags bedriftsarkiv,  kirkebok for Sulitjelma, kirkegårdsprotokoll, fagorganiserte 1907, skiftlister for Ny-Sulis og Hankabakken gruve fra 1899 - 1908.

Har du opplysninger, eller ønsker flere opplysninger om personene i listen, ta kontakt!   E-mail

Finske arbeidere, etternavnsregister: 

A-G H-I J K L-M N-R S-T U-Aa

powered by FreeFind

Tilbake 

© Wenche Spjelkavik