HISTORIE    (Bibliografi og linker)    Tilbake

Bibliografi:
Forfatter: Wenche Spjelkavik                                       

"Alla som icke arbeta böra svälta" Arbeidere og ledelse ved
Sulitelma Aktiebolag 1890 - 1900.

Hovedfagsoppgave i økonomisk historie ved Universitetet i Bergen 1997.
Illustrert. Kr 300, begrenset opplag.

Arbeidsfolk og arbeiderjordbruk i Sulitjelma 1900 - 1950.
Illustrert hefte, Kr. 150.

Sulitjelma Kirke 100 år, 1899 - 1999.
Ill. hefte, 60 s. Begrenset opplag, selges fra Mons Petter-festivalen.

Aktivitetspermen for natur- og kulturhistorie i Sulitjelma. 1998
Bygdepolitisk program

Lokalkunnskap historie, natur og kultur. 1997. Kurshefter. Forfattere Kjell L. Olsen og W. Spjelkavik.
4 hefter.

 "Dagens Telegrammer" - Nyhetsavis for Sulitjelma, høsten og vinteren 1926/27.
Til salgs kr 60

Tilbake