INNHOLD

 

Artikkel Forfatter Side
Forord...................................................................................................... ........................................................... 4
Arbeiderbevegelse og samfunn, Sulitjelma 1890-1960 .................................. Bjørg Evjen...........................................
5
Kobbersmelting i Sulitjelma ....................................................................... Kjell Lund Olsen.................................... 20
Sulitjelma Aktiebolag som teknologisk pioner ............................................. Per M. Finne......................................... 32
Sulitjelma Gruber 1945-1983 ..................................................................... Tor Christoffersen.................................. 38
Utviklingen av et arktisk industrisamfunn. Longyearbyen 1916-1975 .............. Bjørg Evjen........................................... 41
Arbetskonflikter vid Sveagruvan .................................................................. Kenneth Awebro.................................... 53
Aktieselskabet Rødfjeldets Kisgruber- etablering og konsesjon 1910-1913..... Thor Helge Eidsaune............................. 83
Kopperverket i Kåfjord (Alten Copper Works) 1826-1878:
Demografisk magnet i et multietnisk område...............................................
Jens Petter Nielsen............................... 93
Skaland Grafitverk 1917-1990. Utvikling og teknologi.................................... Gunnar Aker Johannessen..................... 101
Mofjellet Gruber 1680-1987.Historie og dokumentasjon................................. Barbara Priesemann og Frode Sæland.... 113
Program for Bergverksseminaret................................................................. ............................................................ 131
Deltakerliste ved seminaret........................................................................ ............................................................ 132
Adresseliste............................................................................................. ............................................................ 134
Oversikt over forfatterne............................................................................. ............................................................

142