Pelle Molin

Pelle Molin

Pelle Molin (1864 - 1896) er i Sverige mest kjent som forfatter av "Ådalens poesi". Han skrev også en rekke avisartikler og var i tillegg en habil kunstmaler. Molin oppholdt seg et halvt år i Sulitjelma. På oppdrag av gruveselskapet skulle han lage malerier med motiv fra stedet. Som verkets gjest ble han behandlet som  en av overklassen. Han ble imidlertid mer og mer oppmerksom på skjevheter i gruvesamfunnet han besøkte. Etter noen kritiske artikler i Svenske aviser, signert Molin, fattet styret i gruveselskapet vedtak om å vise ham bort fra verkets grunn. Han dro da til Bodø hvor han etter kort tid, den 26. april 1896 døde, bare 32 år gammel. Pelle Molin ligger begravd på Bodø kirkegård.

Diverse artikler Stor artikkel fra Sulitjelma Molins brev
Signatur

Utskriftsversjon av alle artikler og brev

Artikkel om Pelle Molin fra Umeå forskningsarkiv

Tilbake til biblioteket


(C) Sulitjelma historielag