Sulitjelma historielag

Nettbibliotek

 

Tilbake
Utskriftversjon

HOVEDSIDEN NETTBIBLIOTEK "SULITJELMA MUSIKKORPS"

 

Sulitjelma musikkorps 50 år

(Jubileumsberetning skrevet 1974)
(Digitalisert av Kjell L. Olsen)

De første år
Sulitjelma Musikkorps ble stiftet 24. februar 1924.
De første 11 år av korpsets historie har vi lite å holde oss til, da det fra disse år ikke finnes noe nedskrevet.
Det var ved starten et ganske beskjedent korps som talte omkring 12 - 14 mann.
Korpsets første dirigent var urmaker Raade som ledet korpset frem til 1928. Så overtok Arne Slettbakk og ledet korpset frem til 1935.
Einar Helland overtok så i januar 1935 og frem til sin død i 1942.

Innmelding i forbund og krets
Korpset meldte seg inn i Nord-Norges Musikkforbund i 1935, og deltok i stevne i Svolvær 1936. Etter mange gode impulser fra dette stevnet, ble det besluttet og utvide korpset til 30 mann.
I slutten av 1937 arbeidet korpset med å forberede en tur til et stort musikkstevne som skulle holdes i Oslo i 1938. Men av en eller annen grunn ble det ikke noe av denne turen. Korpset tok opp tanken med å bygge en musikkpaviljong i Sulitjelma, men det ble bare med tanken.
I 1938 var korpset med å stifte Salten Hornmusikkforbund, og forbundets første formann ble John Vasshaug.
I 1939 deltok korpset i et interkretsstevne i Mo i Rana. Samme år ble det første kretsstevne avviklet i Bodø og korpset (36 mann) deltok også der.

Krigsårene
Sulitjelma Musikkorps hadde påtatt seg å arrangere det andre kretsstevne i 1940, men så kom krigen og satte en stopper for det.
I krigsårene ble det så som så med øvelsene, men vi holdt det gående selv med til dels dårlig fremmøte.
Det ble jo ikke noen utfart i disse årene, men korpset holdt likevel sammen.
Einar Jørgensen ledet korpset fra 1942 til 1946 da han flyttet fra stedet.

Navnebytte og nye uniformer
Fra 1946 overtok John Vasshaug taktstokken og ledet korpset frem til 1956, da han sluttet.
I 1947 forandret korpset navn fra Sulitjelma Hornmusikk til Sulitjelma Musikkorps.
Det hadde lenge vært snakk om å skaffe nye uniformer, men det ble ikke økonomisk mulig. Det måtte først satses på instrumenter.
I denne perioden har korpset deltatt i de fleste kretsstevner og Nord-Norsk stevne i Narvik 1947, Sortland 1952 og Bodø 1954.
Etter stevnet i Narvik 1947 bestemte vi oss for å skifte uniformer, og det ble en realitet i 1953.
Korpset tok også initiativet til å starte Sulitjelma Skolekorps i 1954, med tanke på å få rekruttering til korpset. Dette har til en viss grad lykkes. Men ungdommen reiser gjerne fra stedet
Videre deltok korpset i landsstevne i Trondheim 1955. Samme år var vi og spilte for opptak i N.R.K.
Fra 1956 ledet Otto Raade korpset til han flyttet fra stedet i 1963. Også denne perioden var god for korpset, og vi deltok i de fleste kretsstevner.
Vi hadde også besøk av N.R.K., Bodø som var i Sulitjelma og gjorde opptak.

De senere år
I 1963 overtok Josef Andersen og ledet korpset frem til han sluttet i 1971.
Vi deltok i de fleste kretsstevner og interkretsstevne i Bodø 1964, Mo i Rana 1966 og Bodø 1969. Det er på alle disse stevner man får nye impulser og ideer.
I 1970 tok vi en tur til Steigen og holdt konsert sammen med korpset der, noe begge korps hadde stort utbytte av.
Høsten 1972 sto vi uten dirigent, og ingen ville ta jobben. Vi klarte da og overtale Per Slettvold til å ta taktstokken i stedet for bassen. Men Slettvold ville ikke mer enn det ene året.
Fra 1973 fikk vi så Per Anker Johansen. En ildsjel som foruten korpset også dirigerer Skolekorpset og Sangerlaget. Han har godt tak på korpset og det er p.t. stor fremgang. Korpset teller i år 35 medlemmer.

Økonomi
Korpset har slitt med økonomien i alle år, men har fått støtte av Sulitjelma Samorganisasjon, som vi for øvrig har kontrakt med.
Sulitjelma Samvirkelag har også ydet god støtte til korpset.
Men man må vel kunne si at A/S Sulitjelma Gruber har vært og er den største bidragsyter.
Det ble også i sin tid stiftet et støttelag bestående av medlemmers ektefeller for å skaffe penger til veie. Korpset selv har gjort store innsatser for å skaffe penger, og her kan nevnes at vi startet med skytebane som vi holdt gående i to vintre. Noe som innbrakte mange kroner.
Alt dette har gjort at vi kunne skifte uniformer både i 1963 og 1966. Til de siste har vi også kjøpt kapper og sko.
Første utenlandstur gjorde korpset i 1973, da vi var i Arjeplog og arrangerte kretsstevne. Turen gikk over Graddis, hvor vi virkelig gikk ca. 8 km. Det var for øvrig en meget vellykket tur. Så det kommer nok til å bli gjort om igjen. Hensikten med turen var å få opp interessen for hornmusikk i Sverige.
Korpset er inne i en ny sesong. Ovelser holdes 2 ganger pr. uke og oppmøtet er bra.
I første halvdel av mars avholdes jubileumskonsert i Sulitjelma, og i juni går turen til Misvær og Kjøpsvik.

Følgende har vært formenn i korpset:

  Einar Helland 1935 - 38
  Harald Wikstrøm 1939 - 40
  Ragnvald Larsen 1941 - 42
  Anker Olsen 1943 - 44
  John Vasshaug 1945
  Kristian Strømhaug 1946 - 48
  Ragnvald Larsen 1949 - 50
  Olav Moljord 1951 - 52
  Viktor Evjen 1953 - 55
  Knut Stormo 1956
  Thor Hugaas 1957 - 60
  Viktor Evjen 1961 - 63
  Thor Hugaas 1964 - 69
  Egil Setsaa 1970 og fremdeles.
 Kontakt historielaget; historielaget@sulitjelma.com
© Sulitjelma historielag