Ekstrakt af

Prövemelkningen
for
Sulitelma Aktiebolags Grubers Kvægbesetning

fra og med 1895, til og med 1901

Ved
K. Hvidsten


Knut Hvidsten var født i 1867 i Hordaland. Han ble ansatt som handlanger ved Olavs stoll på Giken i 1894. Hvidsten var agronomutdannet ved Stend landbruksskole og fikk etter hvert jobben som verkets stallmester. I denne jobben fikk han også ansvar for gruveselskapets jordbruk og husdyrhold.
I 1902 sa han opp og han og familien flyttet til gården Risnæs i Vefsen. Før han reiste avla han denne rapporten over verkets kyr og deres melkemengde. Oversikten viser hver enkelt ku og dens årlige melkemengde i kg. Hvidsten døde kort til etter at han forlot Sulitjelma.No Koens navn
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
  Anm.
1 Blomros
1 625
1 245
1 865
1 347
1 867
1 138
 
2 Randi
1 460
1 645
1 370
 
3 Stjerna
2 305
2 840
2 705
1 685
1 824
2 429
2 413
 
4 Aurora
2 130
 
5 Helgalin
1 610
1 560
1 790
 
6 Amerika
1 775
 
7 Ebba
1 824
2 345
1 710
1 835
1 332
1 512
 
8 Perla
1 370
 
9 Guldhorn
1 495
1 865
 
10 Tulla
1 130
 
11 Europa
1 375
2 260
2 875
2 994
2 925
2 603
  Födt 1894 ...ald efter No 3.      
12 Vega
970
1 645
1 790
2 025
 
13 Haabet
610
630
 
14 Silkeli
675
1 025
 
15 Rosa
1 395
1 185
 
16 Morgenröde
520
1 565
1 320
 
17 Guldropla
235
2 035
1 495
1 095
 
18 Thelma
1 000
1 880
2 465
1 980
2 527
2 622
 
19 Julia
590
 
20 Martsløv
500
1 805
1 898
2 172
2 448
 
21 Adelin
525
2 645
2 207
2 382
2 624
 
22 Sidon
750
1 780
2 462
2 471
2 194
 
23 Fagerros
620
1 080
1 397
 
24 Lisabon
1 450
2 925
1 912
2 284
1 049
 
25 Julia II
1 125
2 230
2 513
 
26 Krona
535
1 740
 
27 Frydelin
850
 
28 Kranselin
890
2 160
2 195
2 698
2 613
 
29 England
1 165
1 830
1 785
376
 
32 Lotte
  Født i 98. Efter No 12
33 Mamma
1 562
  Født i 98. Efter No 7
34 Vega II
262
2 460
2 442
 
35 Frydelin II
1 325
2 153
2 497
 
36 Berga
330
2 495
2 540
 
37 Uranus
192
1 979
2 642
 
38 Annaros
474
1 899
2 577
 
39 Saturnus
483
1 624
1 831
 
40 Roseneng
246
1 400
 
41 Jupiter
606
1 994
 
43 Guldborg
470
1 753
2 445
 
44 Marts
550
1 785
1 487
 
45 Hurra
1 124
  Födt i 99. Efter No 24
46 Liv
1 115
  Födt i 99. Efter No 28
47 Indiana
  Födt i 1900. Efter ko No 18
48 Morgenröde II
  Födt i 1900. Efter ko No 21
49 Godthaab
  Födt i 1900. Efter ko No 11
50 Iortlin
390
2 235
 
51 Helgalin II
2 388
 
55 Sulitjelma
261
 
56 Lindelin
 
52 Vildgaas
  Födt i 1901. Efter ko No 18
53 Eva
  Födt i 1901. Efter ko No 22
54 Fjeldros
  Födt i 1901. Efter ko No 36

© Sulitjelma historielag