Sulitjelma historielag

Nettbibliotek

 

Tilbake
Utskriftversjon

HOVEDSIDEN NETTBIBLIOTEK "BREVHODER"

 

Brevhoder for gruveselskapet i Sulitelma

Brevhode for verkskontoret i Sulitjelma.
Første gang brukt i 1891

Sulitjelma skrives på norsk (med j ).
Ordet Gruber betegner selskapets anlegg og avdeling i Sulitjelma, aldri brukt om hovedkontoret i Helsingborg.
Nærmeste telegrafstasjon er i Bodø.

 

Brevhode for hovedkontoret i Helsingborg.
Første gang brukt i mai 1891

Sulitelma skrives på svensk (uten j ).
Ordet Gruber betegner selskapets anlegg og avdeling i Sulitjelma, aldri brukt om hovedkontoret i Helsingborg.

 

Brevhode for verkskontoret i Sulitjelma.
Første gang brukt i februar 1892

Første forsøk på en logo for selskapet.
("S" for Sulitjelma og det kemiske tegnet for kopper)
Sulitjelma både med og uten j.

 
Brevhode for verkskontoret i Sulitjelma.
Første gang brukt i februar 1893.
Sulitelma uten j.
Telegrafstasjon etablert på Finneid.
 

Brevhode for hovedkontoret i Helsingborg.
Første gang brukt i oktober 1894

Gruveselskapets etter hvert velkjente logo.

 

Brevhode for hovedkontoret i Helsingborg.
Første gang brukt i oktober 1904

Logo som tidligere men nå med bedre kvalitet på trykket og påført ledelsens telefonnummer

 

Brevhode for hovedkontoret i Helsingborg.
Første gang brukt i juni 1910

Som foregående, men påført flere telefonnummer

Trykkeri; Gumpers Litogr. (Göteborg)

 

Brevhode for direktøren ved verkskontoret i Sulitjelma.
Første gang brukt i 190x

Telegrafstasjon er nå etablert i Sulitjelma.

Sulitjelma både med og uten "J".

 

Brevhode for hovedkontoret i Helsingborg.
Første gang brukt i juli 1916

Trykkeri; Gumpers Litogr. (Göteborg)

Kontorets åpningstid oppgis

 

Brevhode for verkets overdirektør Holm Holmsen, bosatt og med kontor i Christiania.
Brukt omkring 1917.

 

 

Brevhode for direktøren ved verkskontoret i Sulitjelma.
Første gang brukt i januar 1917

Ordet utenlandsk stavet med T og ikke som tidligere med D.

 

Brevhode for hovedkontoret, nå flyttet til Stockholm.
Første gang brukt i april 1920

Trykkeri; Gumpers Litogr. (Göteborg)

 

Brevhode for hovedkontoret, nå flyttet til Göteborg.
Første gang brukt i april 1922

Trykkeri; Gumpers Litogr. (Göteborg)

 

Brevhode for hovedkontoret, nå flyttet tilbake til Stockholm.
Første gang brukt 1926

Gjennbruk av gammelt brevtrykk fra Göteborg.

Trykkeri; Gumpers Litogr. (Göteborg)

 

Brevhode for hovedkontore ti Stockholm. Nytrykk.
Første gang brukt i 1926

Trykkeri; Gumpers Litogr. (Göteborg)

 

Brevhode for hovedkontoret i Stockholm.
Første gang brukt i oktober 1933

Gruveselskapet har blitt norsk aksjeselskap (A/S). Sulitjelma skrives nå på norsk med j.

Trykkeri; Gumpers Litogr. (Göteborg)

 

Brevhode for hovedkontoret, nå flyttet til Göteborg.
Første gang brukt i 1936

Trykkeri; Gumpers Litogr. (Göteborg)

 

Brevhode for hovedkontoret, nå flyttet til Oslo.
Første gang brukt i 1937.

Gjennbruk av eldre brevark fra Göteborg.

Trykkeri; Gumpers Litogr. (Göteborg)

 
Brevhode for verkskontoret i Sulitjelma.
Første gang brukt i 1939.
 

Brevhode for hovedkontoret i Oslo, Fr. Nansens plass 6.
Første gang brukt i 1939.

A N D R E   B R E V H O D E R

Brevhode for Skånska Superfosfat & Svafvelsyrefabriks Aktiebolaget i Helsingborg.
Brukt fram til ca 1890

Selskapet var ansvarlig for gruvedriften i Sulitjelma før etableringen av Sulitelma AB.

 

Brevhode for Skånska Superfosfat & Svafvelsyrefabriks Aktiebolaget i Helsingborg.
Brukt fra ca 1890

Selskapet var ansvarlig for gruvedriften i Sulitjelma før etableringen av Sulitelma AB.

 

Brevhode for Helsingborgs kopparverks aktiebolag.
Brukt rundt 1906.

"Kopparverket" ble stiftet 1900 med Sulitelma AB, Skånske superfosfat- & svafvelsyrefabriks AB og Kunstgjødselfabriken i Landskrona som aksjonærer.

Trykkeri; Gumpers Litogr. (Göteborg)

 

 Kontakt historielaget; historielaget@sulitjelma.com
© Sulitjelma historielag