Sulitjelma historielag

Nettbibliotek

 

Tilbake

HOVEDSIDEN NETTBIBLIOTEK "BEFOLKNINGSUTVIKLING"

 

Folketallsutviklingen i Sulitjelma

Folketallet i Sulitjelma tellekrets 1845 - 2000 i henhold til Statistisk sentralbyrås folketellinger. Folketellingen for 1940 ble ikke gjennomført på grunn av krigen. I stedet ble det foretatt en telling i 1946 der man forsøkte å rekonstruere folketallet for 1940. Videre virker der registrerte folketallet for 1950 besynderlig lavt. Hva årsaken er vites ikke men det kan for eksempel skyldes en endring av grensene for tellekretsen der for eksempel Jakobsbakken kan være holdt utenfor.Folketallet i Sulitjelma 1980 - 2004 i henhold til Statistisk sentralbyrås skolekretsstelling og (fra og med 1999) grunnkretstelling.

 Kontakt historielaget; historielaget@sulitjelma.com
30.06.2004

© Kjell Lund Olsen