Sulitjelma historielag

Nettbibliotek

 

Tilbake
Utskriftversjon

HOVEDSIDEN NETTBIBLIOTEK "BRUK AV ELEKTRISITET 1903"

 

Oversikt over bruk av elektrisitet i Sulitjelma 1903

Avskrift av dokument fra Sulitelma ABs arkiv
(Digitalisert av Kjell L. Olsen)

 

Den elektriske kraftoverføring fra Fagerlid

Til centralen er knyttet 6 transformatorstationer, hvoraf den ene for Fagerlid i maskinhuset, de øvrige (på kartet merket med røde tal) i Furulund (1), ved Charlotta grube (2), ved Sandnäs (3), ved Hankabakken (4), og ved Ny-Sulitjelma (5).

 

Fagerlid transformatorstation.

6stkr. Transformatorer Te. 10. fra Schukert & Co, Nürnberg koblet i 4 paralelle grupper, overfører 4.2,08 amp. ved 5000 volt til 4.80,5 amp. 120 volt. v3= ca. 57000 watt ved inductionsfri belastning.

  Til transformatorstasjonen er knyttet:
    3 stkr. Motorer:
      1 på 7 HK for slaggheisen
      1 på 12 HK for lermöllen, stentygger & pumpe for pyrittkonvertoren
      1 på 35 HK for kranen på kajen
    18 stkr buelamper
      6 stkr i smeltehytten
      6 stkr i vaskeriet
      3 stkr på rosteplanen
      3 stkr for övrige ydre belysning
    376 stkr glödelamper
      20 stkr i maskinhuset
      40 stkr i hytten
      40 stkr i vaskeriet og på linbanen
      276 stkr i kontorer og bosteder

 

Furulund transformatorstasjon (1)

4 stkr enfas transformatorer Te. 24 fra Schuckert & Co, Nürenberg. Transformatorerne, der er koplet i 2 paralelle grupper overförer 2. 200 amp 120 volt v3=ca 83000 watt ved inductionsfri belastning.

  Til transformatorstationen er knyttet:
    2 stkr motorer
      1 på 20 HK for verkstedet
      1 på 7 HK for vedsagen
    6 stk buelamper for ydre belysning
    941 glödelamper
      630 stkr kontorer, magasiner, butikken, sygehus, badehuse, funktionärboliger, osv.
      101 stkr, i verkstedet, stöberiet og vedsagen
      210 stkr i arbeiderbosteder

 

Charlotta transformatorstation. (2)

2 stkr enfas transformatorer Tme. 10 fra Schuckert & Co, Nürenberg. Transformatorerne overförer 2,05 amp ved 4750 volt til 80,5 amp 120 volt v3=ca 16700 watt ved inductionsfri belastning.

  Til transformatorstationen er knyttet:
    3 stkr buelamper i Charlotta skeidehus
    133 stkr glødelamper, nemlig;
      26 stkr i skeidehuset, på kajen og i og ved linbanestationen til Sandnäs.
      15 stkr i fjös og svinhus
      46 stkr i kirken
      24 stkr i skolen
      26 stkr i Godtemplarlogen
      95 stkr i arbeiderbosteder
      1 stkr i transformatorhuset

 

Sandnäs transformatorstation. (3)

2 stkr enfas transformatorer Tme. 24 fra Schuckert & Co, Nürenberg. Transformatorerne overförer 5,08 amp ved 4900 volt til 200 amp 120 volt v3=ca 41500 watt ved inductionsfri belastning.

  Til transformatorstationen er knyttet:
    2 stkr motorer, nemlig;
      1 stkr på 7 HK for linbanen fra kajen
      1 stkr på 3 HK for ventilator i grundstollen
    27 stkr buelamper nemlig;
      18 stkr i vaskeriet
      6 stkr i skeidehuset
      3 stkr for ydre belysning
    303 stkr glödelamper nemlig;
      38 stkr i vaskeriet
      25 stkr i skeidehuset
      13 i transformatorhuset, reparationsverkstedet, fyrhuset, slamhuset og kontoret
      4 stkr i Lommi mellemstation
      114 stkr i arbeiderbosteder ved Sandnäs
      114 stkr i arbeiderbosteder ved Giken

 

Hankabakkens transformatorstation.

4 stkr enfas transformatorer Te. 14 fra Schuckert & Co. Transformatorerne, der er koblede i 2 paralelle grupper, overförer 2. 3,06 amp ved 4750 volt til 2. 116 amp 120 volt v3=ca 4800 watt ved inductionsfri belastning.

  Til transformatorstationen er knyttet:
    4 stkr motorer nemlig;
      1 på 17 HK for heisen fra gruben
      1 på 7 HK for linbanen
      1 på 7 HK for pumpen i synken
      1 på ¾ HK for en ventilator
    64 stkr glödelamper nemlig;
      24 stkr i maskinhuset, linbanestationen og smedien
      10 stkr i gruben
      10 stkr i övre linbanestation
      20 stkr i arbeiderbosteder


Ny-Sulitjelma transformatorstation.

2 stkr enfas transformatorer Te. 24 fra Schuckert & Co. Transformatorerne overförer 5,08 amp ved 4750 volt til 200 amp 120 volt v3=ca 41500 watt ved inductionsfri belastning.

  Til transformatorstationen er knyttet:
    3 stkr motorer nemlig:
      2 stkr hver på 12,5 HK ved heiserne i grube
      1 stkr på 7 HK, for banen fra stoll V.
    131 stkr glödelamper nemlig:
      21 stkr på linbanestationen og i smedien
      29 stkr på dampkjökkenet
      6 stkr i gruben
      76 stkr i arbeiderbosteder.

 

I det hele altså tilknyttet:

  24 stkr transformatorer på til sammen ca 297900 watt,
  14 stkr motorer på til sammen 1534/4 HK
  54 stkr buelamper
  2046 glödelamper á 16 normallys.


SULITELMA AKTIEBOLAGS
GRUBER

E. Knudsen

 Kontakt historielaget; historielaget@sulitjelma.com
© Sulitjelma historielag