Sulitjelma historielag

Nettbibliotek

 

Tilbake
Utskriftversjon

HOVEDSIDEN NETTBIBLIOTEK "NIDVISE FRA GLASTUNES"

 

Denne nidvisa fra Glastunes sto på trykk i Nordlands Fremtid i 1927. Hvem som har skrevet den er ikke sikkert, visa er undertegnet H.

(Digitalisert av Kjell L. Olsen)

Havebydikt fra Sulitjelma

O Glastunes den skjønne haveby, fallera
den bygget var til arbeidernes ly, fallera.
At bo med sine hustruer og børn, fallera,
og hvile seg efter sit arbeidstøm, fallera.

Men haven som projekteret blev, fallera,
til fryd og hygge efter arbeides' stræv, fallera.
Det blev nu aldrig paabegynt paa stann, fallera,
langtmindre færdigbygget efter sin plan, fallera.

Isteden kom her stigerfruer to, fallera,
blev anvist blant arbeiderne at bo, fallera.
Men nogen haveblomster var de ei, fallera,
de tror at alle for dem skal gaa av vei, fallera.

Den ene er sigøyner hei aa haa, fallera,
den andre er fra byen Piteaa, fallera.
De praler av sin rikdom og sin stas, fallera,
der ingen er saa ypperlig som os, fallera.

Men venskapen til dem som de bor, fallera,
i lag med, den er slettes ikke stor, fallera.
Det kan ei heller ventes andet ak, fallera,
naar patrisier og plebeier bor i samme brak, fallera.

Sigøyneren hun staar, den lange dag, fallera,
og banker under loftet med en stav, fallera.
Hun taa'er ingen støi der ovenfra, fallera,
men merker efter staven vises bra, fallera.

Fru Piteaa hun i sit fønster bor, fallera,
og ivrig opmuntrer sine sønner tre, fallera.
Slaa ned hver lillejente som ni ser, fallera,
det er dog vi som raader grunden her, fallera.

Tilslut saa vil man raade verkets kloke direktør,
at flytte patrisierne hvor patrisier er før.
Eller ogsaa til Robinsons øde ø, fallera,
saa plebeierne i ro kan her faa bo, fallera.

H.

 Kontakt historielaget; historielaget@sulitjelma.com
© Sulitjelma historielag