Sulitjelma historielag

Nettbibliotek

 

Tilbake
Utskriftversjon

HOVEDSIDEN NETTBIBLIOTEK "SULISVISE II"

 

SULISVISE II

Fra boka "Rallarviser", samlet av Hanna Lund
(Digitalisert og tilrettelagt for internett av Kjell L. Olsen)

Undskyld mig, kamerater, jeg synge vil en sang,
den handler om en grube langt op i Norges land
om hvilken ryktet går så stort:
den største bergsdrift på vår ort,
den er et mesterverk jo, av sluskehender gjort.

Og denne store grube, som så omtalet er,
det er jo Sulitjelma bekjente navn den bær'.
Jeg hørte også tale om
langt innen jeg til Sulis kom
alt om de strenge herrer som bor i Furulund.

Alt ifra søndre Norge jeg hit på loffen gikk,
og ganske trett av reisen jeg Sulis øine fikk.
Da på kontoret ganske straks,
men svaret lød vel lite barskt:
Ja, I skal op på Hanken, der fins det arbeidsplass.

Vi skulde da påskrive kontrakten næste dag
og lovet å innsette bestemte klokkeslag.
Man viste oss til et hotell,
et ganske flott turisthotell
som kalles Fryseriet og gjør sitt navn fortjent.

Ved næste morgenrøde, så steg jeg tidlig op,
jeg følte mig så brudden og øm uti min kropp.
De dette nu vel vet forut,
for sengen den var ikke myk;
på gulvet den tillagdes og intet bolster brukt.

Vi ginge op for bakken og kom til Hanken frem
og treffer der en stiger, en riktig jegermann.
Han på oss lite mistenkt så,
dog skulde vi en drift her få.
Når morgendagen oprant, da skulde vi gå på.

Vi går da op i gruben og driften skue får,
i følge med vår stiger vi gjennem stullen går.
Men driften, den var ikke fin,
for den så ut som bare hin.
Vi fikk det og erfare, da lønningsdagen kom.

Dog syntes jeg, jeg skulde forsøke enn en gang
om ei det kunde lykkes oturen vende om.
Men det blev bare akkurat,
det rakte just såvidt til mat,
og intet blev tilovers, da lønningsdagen kom.

Ti så er det tillaget for arbeidsfolket her:
de får knapt se en øre, så lang som vinter'n er,
og blir i måneden det skoft,
så har vår direktør oss lovt
en krones mulkt å trekke, og så kreditten stopp.

Og man må derfor "knoga" for hver en dag som går,
forsøke sig å klare, så proviant man får,
for ellers fins dampkjøkken her
til hvilket maven ei sig glæ'r.
Der får man vatten suppe samt margarin og brød.

Iblandt så har vi kokker som vil så absolutt,
de vil sig fast forlove, og det foruten prut.
Men da er stiger' n ikke sen,
og op på sine skjeve ben
nedjage bakfor Hanke-stull vår venn så god som gull.

Et råd jeg derfor giver til hver en kokke skjønn,
at De skal aldri lytte for snart til guttens bønn.
Det utfor bakken bær da straks,
I ei engang får se tilbaks
alt til den lille vennen som er så god og skjønn.

Ti så er loven stiftet: I verkets boningshus
der får ei flikkar finnes som lever sus og dus.
På døren står plakat så lang
som oss forbyr så my' og mangt
og å for ille fare med verkets møblemang.

Så må da ei forglemmes de stigere her er,
ti det er lumske gubber, som ei har folket kjær.
De greier allting så forvisst
at vi får ingenting til sist
for våres svett og møie som vi har nedlagt her.

Når lønningsdagen kommer, og vi går inn til dem,
de står med lønningsboken i sine fingre fem.
De sier ofte til oss så:
De "genast" ut herfra kan gå,
De skulder på butikken, har ingenting å få.

Det hender og imellem, ja altfor mangen gang,
at man kan få en "kisse" utav vår stiger vrang.
Da tar man ransel'n på sin rygg
og vandrer så fornøid og trygg
nedover Langevatnet fornøielig og glad.

Og dette var tilfelle med mig også en gang,
og uti den anledning jeg skriver denne sang.
Fra Sulis' kakelakker
samt veggelus og lopper
alt over Saltenfjorden jeg styrede min ferd.

Jeg haver nu omtalt hur' det i Sulis er,
om visen ei er riktig jeg om undskyldning ber.
Men uti Bodø store sta',
der kan man trives ganske bra,
der står en seng og venter alt på vår "Kalle A".

Adjø, I Sulis' daler, adjø, I Sulis' fjell,
adjø, min lille kjærest, la se at du er snild
og ikke sorgen tar så hardt
om vi ei treffes kan så snart.
Det skader ei ombytning innunder sengefeld.

 Kontakt historielaget; historielaget@sulitjelma.com
© Sulitjelma historielag