"Dampkjøkkenet"
Hus nr 19, Furulund

Dampkjøkken
Dampkjøkkenet ca 1925
Dampkjøkkenet skulle være Sulitjelma grubers serveringssted for arbeidere og funksjonærer. Bygningen ble oppført 1890-91 og første severing fant sted 12. september 1891. Som et markedsføringstiltak ble det denne dagen reklamert med gratis middag og arbeidere strømmet til. Etter selve åpningsdagen måtte alle betale for maten, noe de fleste fant for dyrt og folk uteble derfor stort sett. Den såkalte "Sulismynten" var eneste gyldige betalingsmiddel på dampkjøkkenet.

Dampkjøkkenet ble også brukt som forsamlingslokale. Blant annet ble det holdt fast andakt her fram til november 1899, da kirken sto ferdig. Også skolen holdt til i lokaler i denne bygningen fram til 1900, da en egen skolebygning sto ferdig på Sandnes. Skoletiden var dengang 9 uker per år.


Kokker og severingspersonale tar en velfortjent matpause ved kjøkkenbordet.

Dampkjøkkenet ca 1910
 

Verkets drift av dampkjøkkenet opphørte i 1919, bygningen ble revet i 1967. Mons Petterveien går gjennom og en garasjerekke er i dag oppført på tomta.

Dampkjøkken
Dampkjøkkenet anno 1965


Tilbake


© Sulitjelma historielag