Logo

Sulitjelma historielag

Lokalarkiv


Losje Sulitjelma. IOGT-losje nr 251

Avlevert 2008 av Asbjørn Nilsen, Bodø

A
MØTEBØKER
  Forhandlingsprotokoll
1893-1895
  Forhandlingsprotokoll
1895-1897
  Forhandlingsprotokoll
1901-1903
  Forhandlingsprotokoll
1903-1905
  Forhandlingsprotokoll
1905-1907
  Forhandlingsprotokoll
1907-1909
  Forhandlingsprotokoll
1909-1910
  Forhandlingsprotokoll
1910-1913
  Forhandlingsprotokoll
1913-1916
  Forhandlingsprotokoll
1917-1919
  Forhandlingsprotokoll
1919-1922
  Forhandlingsprotokoll
1922-1925
  Forhandlingsprotokoll
1925-1928
  Forhandlingsprotokoll
1931-1938
  Forhandlingsprotokoll
1938-1942
  Forhandlingsprotokoll
1942-1948
  Forhandlingsprotokoll
1948-1967
 
E
KORRESPONDANSE ETTER SAK
  Korrespondanse + diverse angående losjelokalet
1972-2001
 
P
MEDLEMMER
  Medlemsfortegnelse
1893-1898
  Medlemsfortegnelse
1898-1900
  Medlemsfortegnelse
1901-1903
  Medlemsfortegnelse
1903-1905
  Medlemsfortegnelse
1905-1907
  Medlemsfortegnelse
1907-1908
  Medlemsfortegnelse
1908-1910
  Medlemsfortegnelse
1912-1913
  Medlemsfortegnelse
1914-1916
  Medlemsfortegnelse
1916-1918
  Medlemsfortegnelse
1918-1921
  Medlemsfortegnelse
1921-1923
  Medlemsfortegnelse
1923-1926
  Medlemsfortegnelse
1926-1930
  Medlemsfortegnelse
1930-1936
  Medlemsfortegnelse
1936-1940
  Medlemsfortegnelse
1940-1943
  Medlemsfortegnelse
1949-1962
  Medlemsprotokoll
1893-1918
  Medlemsprotokoll
1919-1946
  Medlemsfortegnelse Godtemplarungdomslaget Saulo
1942-1945
 
R
REGNSKAP
  Medlemsfortegnelse (medlemskontingenter)
1909-1912
Konto & restancebok (medlemskontingenter)
1913-1918
Konto & restancebok (medlemskontingenter)
1918-1922
Konto & restancebok (medlemskontingenter)
1930-1934
  Konto & restancebok (medlemskontingenter)
1936-1945
  Konto & restancebok (medlemskontingenter)
1945-1967
  Losjelokalets regnskap
1911-1959
  Kassabok for huskassen
1960-1994
  Regnskapsbilag huskasse
1935-1994
 
X
TRYKKSAKER
  Rapporter, medlemsblad og rundskriv
1949-1956
  1ste mai 1915. Tale av Johan Falkberget
1915
  Konstitution og tillægs-lover for losjer
1917
  Konstitution og tillægs-lover for distriktslosjer
1906
  Konstitution og tillægs-lover for distriktslosjer
1915
  I aarstidernes tegn, kantate IOGT
1914
  Godtemplarbladet, nr 9
1917
  Menneskevennen, nr 45
1916
 
Y
DIVERSE
  Kvartalsrapport
1912-1920
  Kvartalsrapport
1920-1929
  Kvartalsrapport
1929-1938
  Kvartalsrapport
1939-1947
  Kvartalsrapport
1946-1951
  Kvartalsrapport
1951-1957
 

Utlånsprotokoll samt bokfortegnelse, losjens bibliotek

1913-1929
 

Samhold - organ for losje Sulitjelma (medlemsavis)

1926-1929
 

Samhold - organ for losje Sulitjelma (medlemsavis)

1929-1938
  Aksjebrev + div. Nordlandsbanken
1954-1994
  Forsikringspoliser
1908-1994
  Festekontrakt
1897
  Panteobligasjoner
1897-1909
  Love for husbestyrelsen
1898
  Postkvitteringsbok
1919-1924
  Losje Sulitjelma 1893-1943, historikk av E. Hugaas
1944
  Losje Sulitjelma, 77 års historie. Av Asbjørn Nilsen
2008
  Losjelokalet i Sulitjelma1897-1994, av Asbjørn Nilsen
2008
  Losje Odin, Sjønstå. Historikk av Asbjørn Nilsen
2008
  Diverse
   

Tilbake til Hovedsiden


Sist oppdatert; 24.7.2005
© Sulitjelma historielag

Kontakt historielaget;
historielaget@sulitjelma.com