Logo

Sulitjelma historielag

Lokalarkiv


SULITJELMA BYGNINGSARBEIDERFORENING avd. 19
(Tidligere Sulitjelma træarbeiderforening avd. 67 av N. Træarbeiderforbund)

A
MěTEBěKER
A1.1 Forhandlingsprotokloo 1914 - 1928
  Forhandlingsprotokoll 1928 - 1952
 
D
KORRESPONDANSE
D1.1 Korrespondanse 1914 - 1937
D1.2 Korrespondanse 1938 - 1943
D1.3 Korrespondanse 1944 - 1949
D1.4 Korrespondanse 1950 - 1955
D1.5 Korrespondanse 1956 - 1962
D1.6 Korrespondanse 1963 - 1969
D1.7 Korrespondanse 1970 - 1975
 
P
MEDLEMMER
P1.1 Medlemsprotokoll/"Stempelbok" 1914 - 1919
P1.2 Medlemsprotokoll/"Stempelbok" 1921 - 1923
P1.3 Medlemsprotokoll/"Stempelbok" 1924 - 1937
P1.4 Arbeidsledighetskasse 1913 - 1922
  Kontrollbok for bidrag ved streik og lockout

1914 - 1937

  Strykeliste 1925 - 1939
  Legitimasjonsprotokoller (mangler 1953/54) 1925 - 1975
  Kontingentlister til Norsk Arbeidsmandsforbund 1937 - 1942
  Kontingentlister til Norsk Arbeidsmandsforbund 1946 - 1949
  Medlemsrapport til Sulitjelma Faglige Samorganisasjon 1957 - 1975
P1.5 Underkassererbøker 1936 - 1939
  Kladdebok underkasserer Glastundes 1936 - 1939
  Kladdebok underkasserer Sandnes 1937 - 1939
  Oppgjørsbøker merkesalg Sandnes 1940 - 1959
  Oppgjørsbøker merkesalg Furulund 1939 - 1959
  Oppgjørsbøker merkesalg Glastunes 1940 - 1956
  Oppgjørsbok merkesalg Fagerli 1940 - 1949
  2 medlemsbøker Sverre Dragland 1935 - 1948
 
R
REGNSKAP
R1.1 Kassabok 1914 - 1923
R1.2 Kassabok 1924 - 1938
  Årsrapporter regnskap 1921 - 1923
  Bilag (ikke fullstendig) 1934 - 1960
  Postkvitteringsbok 1916 - 1923
  Postkvitteringsbok 1936 - 1966
  Kontingentrapporter til Norsk Arbeidsmandsforbund 1934 - 1949
  Kontingentrapporter til Nordland Faglige Distriktsorg 1936 - 1943
  Kontingentrapporter til Sulitjelma Faglige Samorganisasjon 1948 - 1975
  Kommuneadministrasjonskontingent 1948 - 1953
 
X
TRYKKSAKER
  Møteoppslag for Sulitjelma bygningsarbeiderforening, avd. 19
  Konsesjon for AS Sulitjelma Gruber 1933
  Bok; Statistikk, bedrifts og yrkeshygiene 1941
  Bok; akkord- og tariffavtaler for murerfaget 1947
  Prospektkort "Redd Anna Kethly" 1952

 Tilbake til Hovedsiden


Sist oppdatert; 15.11.2002
© Sulitjelma historielag

Kontakt historielaget;
historielaget@sulitjelma.com