Logo

Sulitjelma historielag

Lokalarkiv


SULITJELMA DAMEKOR / SANGFORENING

A
MěTEBěKER
A1 Møteprotokoll 1955 - 1976
  Årsmøte/Styreprotokoll 1976 - 1986
 
D
KORRESPONDANSE
  Korrespondanse 1963 - 1979
  Korrespondanse 1986
 
P
MEDLEMMER
  Medlemsfortegnelse Husmorkoret / Damekoret 1954 - 1979
  Medlemsprotokoll S. Sangforening 1981 - 1986
   
R
REGNSKAP
  Kassabok 1954 - 1979
   
W
GJENSTANDER
  Diplomer, noter div.

 Tilbake til Hovedsiden


Sist oppdatert; 15.11.2002
© Sulitjelma historielag

Kontakt historielaget;
historielaget@sulitjelma.com