Logo

Sulitjelma historielag

Lokalarkiv


SULITJELMA ELEKTRIKERFORENING
inkl. Balmi maskinistforening / Sulitjelma Kraftstasjonsforening / N.E.K.F

A
MØTEBØKER
A1.1 Medlems-, styre- og årsmøteprotokoller 1919 - 1932
A1.2 Medlems-, styre- og årsmøteprotokoller 1932 - 1947
A1.3 Medlems-, styre- og årsmøteprotokoller 1947 - 1958
møtebok for Balmi maskinist/ S. Kraftstasjonsf. 1958 - 1999
A1.4 Medlems-, styre- og årsmøteprotokoller 1958 - 1967
A1.5 Medlems-, styre- og årsmøteprotokoller 1967 - 1969
A1.6 Medlems-, styre- og årsmøteprotokoller 1972 - 1982


Tilbake til Hovedsiden


Sist oppdatert; 03.12.2001
© Sulitjelma historielag

Kontakt historielaget;
historielaget@sulitjelma.com