Logo

Sulitjelma historielag

Lokalarkiv


GIKEN GRUVEARBEIDERFORENING avd. 75 (tidligere 226)

A
MØTEBØKER
A1.1 Møteprotokoller 1907 - 1930
A1.2 Møteprotokoller 1931 - 1962
 
A2.1 Møteprotokoll Styre- medlems- og årsmøter 1962 - 1974
Møteprotokoll Styre- medlems- og årsmøter ark 1984 - 1986
Forhandlingsmøter 1970 - 1980
Årsmeldinger 1971 - 1979
 
D
KORRESPONDANSE
D1.1 Korrespondanse 1915 - 1917
  Jubileum 1957
Rettsdokument vedr. nazister/stripede medlemmer 1946 - 1959
Korrespondanse 1961 - 1964
D1.2 Korrespondanse 1965 - 1977
Konferanse gruvepensjon 1973
D1.3 Korrespondanse 1978 - 1987
 
P
MEDLEMMER
P1.1 Medlemsprotokoll 1907 - 1909
P1.2 Medlemsprotokoll 1907 - 1914
P1.3 Medlemsprotokoll 1915 - 1922
P1.4 Medlemsprotokoll 1923 - 1931
P1.5 Medlemsprotokoll 1932 - 1933
P1.6 Medlemsprotokoll 1934 - 1935
P1.7 Medlemsprotokoll 1936 - 1938
P1.8 Medlemsprotokoll (udatert, ca årstall) 1938 - 1940
P1.9 Medlemsprotokoll 1941 - 1943
P1.10 Medlemsprotokoll (ført etter medlemmenes bosted lokalt) 1944 - 1945
P1.11 Medlemsprotokoll 1945 - 1947
P1.12 Medlemsprotokoll 1948 - 1951
P1.13 Medlemsprotokoll 1951 - 1957
P1.14 Medlemsprotokoll 1958 - 1962
P1.15 Medlemsprotokoll 1963 - 1966
P1.16 Medlemsprotokoll 1967 - 1970
P1.17 Medlemsprotokoll 1971 - 1974
P1.18 Medlemsprotokoll 1975
P1.19 Protokoll gruvearbeidere/timer/lønn/oppgaver udatert
 
P2.1 Legitimasjonsprotokoller 1907 - 1949
  Legitimasjonsprotokoller 1951 - 1973
  Diverse vedrørende medlemmer 1974 - 1984
  Medlemsrapporter til Sulitjelma faglige samorganisasjon 1970 - 1978
 
R
REGNSKAP
R1.1 Regnskapsbok 1908 - 1914
  Kassabog for Gikenavdelingens danseplatting 1912 - 1914
  Postkvitteringsbok 1970
Innskuddsbok Sulitjelma koop.selskap 1929 - 1978
Obligasjoner rentefritt lån Folkets Hus
Bilag 1970 - 1974
  Statusbok kontoer 1919 - 1974
R1.2 Kladdebok for diverse regnskap 1911 - 1914
R1.3 Kladdebok for diverse regnskap 1914 - 1930
R1.4 Kladdebok for diverse regnskap 1935 - 1938
R1.5 Kassabok 1918 - 1927
R1.6 Kassabok 1935 - 1938
 
W
GJENSTANDER
W1 Stempel Giken gruvearb.forening
Oppslag påtrykt logo


Tilbake til Hovedsiden


Sist oppdatert; 18.11.2002
© Sulitjelma historielag

Kontakt historielaget;
historielaget@sulitjelma.com