Logo

Sulitjelma historielag

Lokalarkiv


SULITJELMA HYTTEARBEIDERFORENING

A
MØTEBØKER
A1 Styre-, medlems- og årsmøteprotokoller (enkelte år mangler) 1929 - 1986
 
D
KORRESPONDANSE
D1.1 Korrespondanse 1957 - 1975
D1.2 Korrespondanse 1975 - 1979
D1.3 Korrespondanse 1980 - 1987
 
P
MEDLEMMER
P1 Medlemsprotokoll 1957 - 1975
 
R
REGNSKAP
R1 Innskuddsbok Sulitjelma Samvirkelag 1969 - 1976


Tilbake til Hovedsiden


Sist oppdatert; 03.12.2001
© Sulitjelma historielag

Kontakt historielaget;
historielaget@sulitjelma.com