Logo

Sulitjelma historielag

Lokalarkiv


NORSK KOMMUNEFORBUND avd. Sulitjelma

Medlem direkte tilmeldt gjennom Sulitjelma faglige samorganisasjon. Overført Fauske Kommunale forening fra 1.mai 1979
A
MØTEPROTOKOLLER
A1 Kontaktmøte protokoll 1975
 
D
KORRESPONDANSE
D1 Korrespondanse 1954 - 1958
Korrespondanse 1971 - 1979
 
E
KORRESPONDANSE ETTER SAK
E1 Legetjeneste - sykestue 1947 - 1979
Sulitjelma Sykehus 1958 - 1980
Tariffspørsmål - overenskomster 1950 - 1969
 
P
MEDLEMMER
P1 Medlemskort - kontingenttrekk 1957 - 1977
Trekklister 1976 - 1979
Kontingent - medlemsbøker direkte medl. Samorg 1972 - 1977
 
Y
DIVERSE
Y1 Overenskomster S. Gruber / Sykehusbetjening 1962 -1970

 

Tilbake til Hovedsiden


Sist oppdatert; 03.12.2001
© Sulitjelma historielag

Kontakt historielaget;
historielaget@sulitjelma.com