Logo

Sulitjelma historielag

Lokalarkiv


SULITJELMA MELKEUTSALG

D
KORRESPONDANSE
D1 Korrespondanse 1934 - 1963
 
R
REGNSKAP
R1.1 Regnskapsbøker 1936 - 1942
R1.2 Regnskapsbøker 1942 - 1948
R1.3 Regnskapsbøker 1945 - 1951
R1.4 Regnskapsbøker 1946 - 1956
R1.5 Regnskapsbøker 1949 - 1951
R1.6 Regnskapsbøker 1952 - 1957
R1.7 Regnskapsbøker 1952 - 1958
R1.8 Regnskapsbøker 1958 - 1960
R1.9 Regnskapsbøker 1958 - 1964
R1.10 Regnskapsbøker 1965 - 1969
R1.11 Oppgjørsbok 1959
R1.12 Oppgjørsbok 1960
R1.13 Oppgjørsbok 1961
R1.14 Oppgjørsbok 1961 - 1962
R1.15 Oppgjørsbok 1962 - 1963
R1.16 Oppgjørsbok 1963
R1.17 Oppgjørsbok 1964 -1965
R1.18 Oppgjørsbok 1966 - 1967
R1.19 Regnskapsutdrag 1939 - 1968
Reskontro 1960 - 1969
Omsetningsavgift 1956 - 1967
Oppgjør med Fauske Andelsmeieri 1960 - 1968
Oppgjør kjøring Sulitjelma Gruber 1956
Oppgjør kjøring Sulitjelma Gruber 1960 - 1963
Bilag innkjøp og fordeling av melk på utsalgene 1947 - 1952
Bilag innkjøp og fordeling av melk på utsalgene 1959
Bilag diverse 1955 - 1968
 
X
ÅRSBERERTNINGER
X1 Beretning 1939

 

Tilbake til Hovedsiden


Sist oppdatert; 03.12.2001
© Sulitjelma historielag

Kontakt historielaget;
historielaget@sulitjelma.com