Logo

Sulitjelma historielag

Lokalarkiv


HANKEN GRUVEARBEIDERFORENING avd. 146
(tidligere Ny-Sulitjelma gruvearbeiderforening avd. 228)

A
MØTEBØKER
A1.1 Møteprotokoller 1907 - 1919
  Møteprotokoller 1921 - 1926
   
A1.2 Møteprotokoller 1926 - 1956
  Ny-Sulitjelma radioklubb (innlegg møteprot. 1926) 1926 - 1935
   
P
MEDLEMMER
P1.1 Legitimasjonsprotokoll (avd. 228) 1907 - 1921
P1.2 Medlemsprotokoll 1907 - 1915
P1.3 Medlemsprotokoll 1916 - 1937
P1.4 Medlemsprotokoll 1938 - 1955
     
W
GJENSTANDER
 
W1.1 Stempel Hanken gruvearbeiderforening avd. 146  

 

Tilbake til Hovedsiden


Sist oppdatert; 18.11.2002
© Sulitjelma historielag

Kontakt historielaget;
historielaget@sulitjelma.com