Logo

Sulitjelma historielag

Lokalarkiv


SAGMO GRUVEARBEIDERFORENING avd. 78

P
MEDLEMMER
P1.1 Medlemsprotokoll 1953 - 1961
P1.2 Oppgjør fra medlemmer (2 bøker) 1959 - 1962
  Medlemsrapport tilgang/avgang 1956 - 1961
  Kontingentliste (2 hefter) 1960 - 1962
  Legitimasjonsprotokoll 1957-1961
   
R
REGNSKAP
R1.1 Kassajournal 1955 - 1962
  Kontingentrapport til Sulitjelma Samorganisasjon 1956 - 1961
  Kontingentrapport til Norsk Arbeidsmandsforbund 1960 - 1962

 Tilbake til Hovedsiden


Sist oppdatert; 15.11.2002
© Sulitjelma historielag

Kontakt historielaget;
historielaget@sulitjelma.com