Logo

Sulitjelma historielag

Lokalarkiv


SULITJELMA FAGLIGE SAMORGANISASJON

A
MØTEBØKER
A1.1 Styreprotokoll (Stedlig styre) 1907 - 1908
  Styreprotokoller 1932 - 1987
  Styremøter kladd/div 1986 - 1991
A2.1 Møteprotokoller inkl.generalforsamlinger (Samorg)
1908 - 1931
A2.2 Møteprotokoller (en inkl. kassabok 1916 Stedlig styre)
1927 - 1961
A2.3 Møteprotokoller (Faglig utvalg/samorg)
1955 - 1969
  Møteprotokoll (tariffkomitéen)
1949
A2.4 Møteprotokoller fra fellesstyre - og massemøter 1947 - 1952
  Dagsorden Representantskapsmøter/Fellesstyremøter 1954 - 1981
  Møtereferat fellestyremøter 1986 - 1989
  Årsmøteprotokoll Sulitjelma Faglige Samorganisasjon 1991
  Møteprotokoll 1994 - 2000
 
D1
KORRESPONDANSE - KRONOLOGISK
D1.1 Korrespondanse 1922 - 1928
D1.2 Korrespondanse 1929 - 1932
D1.3 Korrespondanse 1933 - 1935
D1.4 Korrespondanse (mangler 1937) 1935 - 1939
D1.5 Korrespondanse inngående 1940 - 1945
D1.6 Korrespondanse (mangler 1947) 1946 - 1949
Rundskriv til foreningene 1949 - 1975
D1.7 Korrespondanse 1950 - 1981
D1.8 Korrespondanse 1969 - 1991
 
D2
KORRESPONDANSE ETTER ADRESSAT
D2.1 Samorg - Sulitjelma Gruber
Korrespondanse inng. 1933 - 1938
Korrepondanse (mangler 1947) 1940 - 1961
D2.1.1 Korrespondanse 1962 - 1983
D2.2 Samorg - Norsk Arbeidsmandsforbund
Korrespondanse inng. (mangler 1933, 1934, 1935) 1932 - 1938
Korrespondanse inng. (mangler 1941, 1942, 1947) 1940 - 1948
Korrespondanse inng. 1948 - 1952
Korrespondanse utg. til Norsk Arb.forbund 1949 - 1952
Korrespondanse utg. til Norsk Arb.forbund 1955 - 1957
"Eget gruvearbeiderforbund" 1955 - 1958
"Krav om statlig overtakelse av Sulis-gruvene" 1964
Korrespondanse inn/ut 1957 - 1971
Rundskriv fra Norsk Arb.forbund 1953 - 1957
Rundskriv fra Norsk Arb.forbund 1972 - 1974
D2.3 Samorg - Landsorganisasjonen i Norge
Korrespondanse Nordland Faglige Samorganisasjon 1927 - 1932
Korrespondanse Nordland Faglige Samorganisasjon 1940 - 1948
Korrespondanse Nordland Faglige Samorganisasjon 1949 - 1951
Korrespondanse LO 1940
Korrespondanse LO 1946 - 1953
Korrespondanse LO 1957 - 1971
Rundskriv fra LO 1956 - 1980
Rundskriv Nordland Faglige Samorganisasjon 1956 - 1981
D2.4 Samorg - lokale fagforeninger (inngående)
Sjønstå arbeiderforening 1926 - 1932
Sjønstå arbeiderforening 1949 - 1969
Sulitjelma jernarbeiderforening Avd. 20 1926 - 1932
Sulitjelmabanens forening 1954 - 1969
Elektrikerforeningen 1926 - 1932
S. Elektiker- og maskinistforening 1951 - 1975
S. Handel- og kontorfunksjonærers forening 1932
S. Handel- og kontorfunksjonærers forening 1951 - 1977
Sulitj. Avd av Norsk baker- og konditorforbund 1950 - 1962
NFATF avd 87 (arb.ledere og tekn. funksjonærer) 1954 - 1963
Sulitjelma hushjelpforening 1936
Folkets hus 1926 - 1945
Korrespondanse Sulitj. Gruvearbeiderforening (Storforeninga.) 1977 - 1981
Korrespondanse fra foreningene (mangler 1947) 1940 - 1948
D2.5
Samorg - lokale fagforeninger (inngående)
 
Furulund arbeiderforening 1926 - 1932
Sulitjelma Bygningsarbeiderforening 1926 - 1932
Sulitjelma Bygningsarbeiderforening 1949 - 1972
Finneid arbeiderforening 1926 - 1932
Finneid arbeiderforening 1949 - 1960
Sandnes arbeiderforening 1926 - 1932
Sandnes arbeiderforening 1949 - 1974
Sulitjelma Hyttearbeiderforening 1929 - 1932
Sulitjelma Hyttearbeiderforening 1949 - 1972
D2.6
Jakobsbakken gruvearbeiderforening avd 73
1926 - 1932
Jakobsbakken gruvearbeiderforening avd 73 1952 - 1968
Fagerli arbeiderforening 1926 - 1932
Sagmo gruvearbeiderforening 1926 - 1932
Sagmo gruvearbeiderforening 1951 - 1959
Giken gruvearbeiderforening 1926 - 1932
Giken gruvearbeiderforening 1940
Giken gruvearbeiderforening 1951 - 1975
Charlotta gruvearbeiderforening 1926 - 1927
Hanken gruvearbeiderforening 1926 - 1932
Hanken gruvearbeiderforening 1949 - 1956
D2.7 Samorg - Diverse organisasjoner
Korrespondanse Sulitjelmaarbeidernes hjelpekasse 1953 - 1985§
Korrespondanse Sulitj. Arbeiderungdomslag 1953 - 1956
Korrespondanse Arbeidernes Opplysningsforbund 1953 - 1976
Korrespondanse Sulitjelma Samvirkelag 1954 - 1974
Korrespondanse Galvano Stans 1956 - 1978
Korrespondanse Sulitjelma Musikkorps 1927 - 1980
Korrespondanse Sulitjelma Kinematograf 1950 - 1980
Korrespondanse Sulitjelma Selvbyggerforening 1956 -1957
Korrespondanse Boligfondet 1972 - 1974
Korrespondanse Fauske kommune 1949 - 1981
Korrespondanse div. takkebrev og hilsninger 1954 - 1967
 
E
KORRESPONDANSE ETTER SAK
E1.1 NSB-stans ved Finneid 1959
Jernbanesaken 1949 - 1951
Rutebilen - andelslaget Sulitjelmabussen 1949 - 1979
A/S Sulitjelmabanen 1957 - 1969
Veisaker i Sulitjelma 1960 - 1976
Drosjebilene i Sulitjelma 1958 - 1974
Kraftutbygging i Salten 1948 - 1974
Kraftutbygginger 1970 - 1980
Kringkastingen i Sulitjelma 1950 - 1952
Tannlegeordningen i Sulitjelma 1956
TWI (trening for arbeidsledere) 1956 - 1957
Kreftsaken 1956 - 1980
  Helserådssaker 1950
  Forsyningssituasjonen i Sulitjelma 1948 - 1949
E1.2 Rettsaker / dommer / lovforslag 1917 - 1934
  Tvist ved sangforeningen
1926
  Lockout/blokert arbeide
1931
  Oppsigelse ved Sulitjelma Cooperative selskap
1932
  Organisasjonstvist med Jernbanearbeiderforeningen og Elektikerforeningen
1930 - 1932
  Lærlingenemda i Fauske 1954 - 1958
Aldersboliger i Fauske 1963
"Aldersheim i Sulitjelma" 1954 - 1966
 
Lønns og tariffspørsmål
E1.3 Feriespørsmål 1930 - 1954
Feriespørsmål 1969 - 1974
E1.4 Krisetariff, forhandlinger
1929 - 1938
  Lønnsforhold - lister arbeidere
1940 - 1945
  Tariffspørsmål 1946 - 1971
E1.5 Arbeidstidsspørsmål 1950
Lønnsforhold - lønnsavtaler 1953 - 1965
Lønnsforhold - lønnsavtaler 1967 - 1974
E1.6 Særavtaler og skattespørsmål 1937 - 1972
Pensjon og trygdespørsmål 1937 - 1978
Konflikter
Stemplingsursaken - gå sakte aksjon 1973 - 1974
Samarbeidskonflikten 1974
LO-aksjon Vietnam - udaterte lister timelønnsaksjon udatert
E1.7 Fagorganisasjonens jubiléer
Beretning, prolog og telegrammer 20-års jubileet 1927
Telegram ved 30-års jubileet 1937
Korrespondanse og telegram ved 40-års jubileet 1947
Diplomer for medlemskap 1907 - 1947 (diplomutdeling 1948) 1947
Fagorganisasjonens 50-års jubileum 1957
Gjestebok 1967 - 1982
Regnskap 60-års jubileum 1967
Fagorganisasjonens 75-års jubileum 1982
Navnelister 75-års jubileum 1982
Jubileumsberetning 1907 -1981 1982
Korrespondanse diverse 1981 - 1982
Beretninger, 1907 og 1907-67. Prolog 75-årsjubiléet 1907 - 1981
E1.8 Styresammensetning og valg
Meldinger om styresammensetning i foreningene 1957 - 1960
Innstilling av representanter til Fagkongressen 1957
Valg av representanter til AOF 1958
Melding om valg fra foreningene 1955 - 1967
Representantlister 1968 - 1971, 1977 - 1979 1968 - 1979
Valg ved direkte overgang til Storforening 1969
Organisasjonsoversikt LO-inform 1971 - 1974
Meldinger om valg av representant til Samorg 1963 - 1976
Meldinger om valg av representant til Samorg 1981
Søknader/bevilgninger til årsmøtet 1958 - 1981
Bedriftsdemokrati - valg av medlemmer til Sulitjelma Grubers styre 1973
E1.9 Forhandlingsprotokoller Samorg - Sulitjelma Gruber A/S
Forhandlingsprotokoller 1932 - 1935
Forhandlingsprotokoller 1937 - 1946
Forhandlingsprotokoller 1948 - 1966
Forhandlingsprotokoll innskrenking i arbeidstokken 1958
Forhandlingsprotokoller 1968
E1.10 Forhandlingsprotokoller 1969 - 1974
E1.11 Bedriftsdemokratiske utvalg og møter
Produksjonsutvalget møteprotokoller 1946 - 1963
Bedriftsutvalget møteprotokoller 1966 - 1974
Kontaktmøter S. Grubers øverste ledelse og ansattes representant 1960 - 1975
Avdelingsutvalg for foredlings- og uteavdelingene 1967 - 1974
Avdelingsutvalget under jord 1970 - 1974
Vern- og miljøutvalget under jord 1970 - 1974
Vern- og miljøutvalget i dagen 1971 - 1982
Sikkerhetsutvalg ang. gruvene 1954 - 1970
Boligkomité 1966 - 1968
 
P
MEDLEMMER
P1 Legitimasjonsprotokoll gruberne 1923 - 1927
Legitimasjonsprotokoll gruberne 1924 - 1927
Legitimasjonsprotokoll for Giken, Fagerli, Hanken, Jakobsb, Sagmo 1926 - 1927
Oversikt medl./æresmedl ved avdelingene per 1945/46 1945 - 1946
Kontingentliste
Trekk i lønn til Folkets Hus 1959
P1.2 Medlemsprotokoll for 12 avdelinger, arbeidsløses forening 1939
P1.3 Medlemsprotokoll 1946
 
Q
EIENDELER
Q1 Aksjer Sulitjelma Gruber 1964
Aksjer Nordlands Framtid 1982
Aksjer Galvano Stans 1955 - 1973
Festekontrakt Sjønstå Folkets Hus 1935
Andelsbevis Sulitjelma Samfunnshus 1968
 
R
REGNSKAP
R1.1 Kassabok stedlige styre
1907 - 1916
R1.2 Konto og kontingentbok 1932 - 1945
R1.3 Kassabok 1934 - 1946
R1.4 Oppgjørsbok 1934 - 1974
R1.5 Kassabok 1944 - 1964
R1.6 Kassabok og dagbok 1947 - 1958
R1.7 Kassadagbok 1959 - 1975
R1.8 Årsregnskap 1927 - 1950
  Statusbok 1934 - 1964
Reskontro 1945 - 1948
Budsjett 1951 - 1956
Bilag 1935 - 1937
Bilag 1946 - 1948
Bilag 1966
R1.9 Bilag 1974 - 1993
R1.10 Bilag 1994 - 1999
 
T3
KART OG TEGNINGER
T1.1 Tegninger rekkehus 1966
 
U
BILDER
U1.1 H.M. Kongens fortjenestemedalje 10. april 1948 1948
U1.2 H.M. Kongens fortjenestemedalje, utdeling udatert
U1.3 Utdeling Norges Vels medalje 29. April 1953 1953
U1.4 Utdeling Norges Vels medalje 10. April 1948 1948
U1.5 H.M. Kongens fortjenestemedalje, 29. April 1953 1953
U1.6 Utdeling av Norges Vels medalje 16. Januar 1965 1965
U1.7 Utdeling Norges Vels medalje 22. Mars1968 1968
U1.8 Utdeling Norges Vels medalje 20. Mars 1970 1970
U1.9 Utdeling Norges Vels medalje 11. Desember 1970 1970
U1.10 Diplom fra Norges musikkorps forbund "for god økonomisk støtte" 1964
U1.11 Folkets Hus, fotograf Rasmussen - udatert
U1.12 Folkets Hus 1941
U1.13 Fagorganisasjonens 40-års jubileum 1947
U1.14 Fagforeningsveteraner, udatert
U1.15 Fagforeningsveteraner fra møtet på isen i 1907 1937
U1.16 Jakobsbakken gruvearbeiderforening, siste "stavfest" 31/10 - 64 1964
U1.17 Jakobsbakken gruvearbeiderforening, siste "stavfest" 31/10 - 64 1964
U1.18 Jakobsbakken gruvearbeiderforening, siste "stavfest" 31/10 - 64 1964
U1.19 Sulitjelma kjører og handelsarbeiderforening 1914
U1.20 Militæraksjonen 1918, på Furulund stasjon 1918
U1.21 Streikevakter "som ble tiltalt og dømt" 1924
U1.22 Lagtinget i Bodø, oktober 1958 1958
U1.23 Bilder brukt i forb. med 60-års beretning i 1967
U1.24 Bedriftsutrvalget ved Sulitjelma Gruber, udatert
U1.25 Arbeidere Charlotta gruve ca. 1900 ? (konvolutt)
U1.26 Mappe med bilder og bildetekster
U1.27 Fotokonv. Med bilder fra samorgs jubileum i 1957 1957
U1.28 Bildeserie tidligere formenn ved 75-års jubiléet
U1.29 Utdeling av Norges vVels medalje 3. September 1970 1970
 
W
GJENSTANDER
W1 Skriveblokk og konvolutter Samorg
Stempel Hankens gruvearbeiderforening
Stempel NAF avd 146
Stempel (ikke lesbart)
  1. Mai-merker 1948 - 1949
W2 Diverse utstill.matr. ved bokutgivelse "Helene Ugland"
 
X
ÅRSBERETNINGER
X1.1 Beretning for stedstyrets virksomhet 1918
  Årsberetninger Samorg / Faglig utvalg 1925 - 1960
Årsberetninger Samorg, Hjelpekasse, Arb. Partienes felleskasse 1960 - 1969
Årsberetninger Samorg, Hjelpekasse, Arb. Partienes felleskasse 1970 - 1979
Årsberetninger Samorg, Hjelpekasse, Arb. Partienes felleskasse 1980 - 1983
Årsberetninger Samorg, Hjelpekasse, Arb. Partienes felleskasse 1984 - 1991
Årsberetning for Folkets hus 1928 - 1933
Årsberetning Sulitjelma Socialistiske aftenskole 1932 - 1935
Årsberetning Sulitjelma arbeidsutvalg 1935
Årsberetning Arbeidernes økonomiske fellesorganisasjon 1934 - 1935
Årsberetning Arbeiderpartienes felleskasse 1932
Årsberetning håndverkskurset for gutter
1934 - 1935
Aarsberetning for fagbev. I Sulitjelma for aaret 1907 1907
Jubileumsberetninger, se E1.7
 
Trykksaker
X2.1 Årsberetninger Sulitjelma Gruber A/S 1962 - 1982
Konsesjon for Sulitjelma Gruber A/S 1933
Vedtekter Sulitjelmaarbeidernes Hjelpekasse 1967 - 1980
Arbeidsreglement Sulitjelma Gruber /Bergverk 1960 - 1983
Statutter Alders- Syke og uførhetstrygd v/ Sulitjelma Gruber 1938
Pensjons- og kollektive forsikringer ved Sulitjelma Bergverk as 1984
Lover for Sulitjelma Samorganisasjon 1933
Verne og ordensregler under og over jord v/Sulitjelma Gruber 1968
Håndbok for gruvearbeidere i Sulitjelma 1944
Rammeplan utplass. Elever ved div bedrifter og avdelinger
  Plakat "Feriespareklubber" 1951
 
Z
AVISUTKLIPP - INSTRUKSER
Z1.1 Gjentrykk av Nordlands Framtid jubileumsavis "Sulitjelma" 1937
Div. avisartikler 1991
4. Eks. Arbeidsmanden 1917 - 1929
Instruksjon om bruk av blåkopimaskin
Kopi av avisa "Dølen" /avisart om red. Halvar Storhaugen 1907
Kopi av foto fra Sulitjelma, avisart. Ang. Skorovatn/Sulitjelma 1971

 

Tilbake til Hovedsiden


Sist oppdatert; 12.12.2002
© Sulitjelma historielag

Kontakt historielaget;
historielaget@sulitjelma.com