Sulitjelma historielag

Nettbibliotek

 


Hele dokumentet som PDF

Nettbibliotekets
startside

HOVEDSIDEN NETTBIBLIOTEK "STEDET JAKOBSBAKKEN"

 

Stedet Jakobsbakken

Av

Henrik Berg
Nils Norum
Odd Rørvik


INNHOLD

  1. Geografisk plassering i Sulitjelmadalen
  2. Omgivelser og utstrekning, geografiske navn
  3. Klima
  4. Bygningene;
 Kontakt historielaget; historielaget@sulitjelma.com
© Sulitjelma historielag