PHP Meny

SulisavisaNyhetsarkiv;
        - 2021
        - 2020
        - 2019
        - 2018
        - 2017
        - 2016
        - 2015
        - 2014
        - 2013
        - 2012
        - 2011
        - 2010
        - 2009
        - 2008
        - 2007
        - 2006
        - 2005
        - 2004
        - 2003
        - 2002
        - 2001


Søk i Sulisavisa;

 


powered by FreeFind


Ansvarlig;
Kjell Lund Olsen

 

Sulisavisa logo

Det skjedde i Sulitjelma i 2006

Sulisavisa ønsker alle lesere en god jul

Langvatnet
Julaften ved Langvatnet
Foto; Kjell L. Olsen

Se flere bilder på julaften 2006 i Sulis.


20.12.2006
Sulis Invest er konkurs
Den trettende desember ble det åpnet konkurs i bedriften Sulis Invest AS. Første skiftesamling blir holdt 8.1.2007 i Salten tingrett. Selskapet er eid 100% av Arnold Karlsen, Bodø og Karlsen er både styrets leder og selkapets daglige leder. Det er Sulis Invest som eier den gamle smeltehytta på Sandnes. I tillegg eide firmaet 100% av aksjene i Sulis Gritt AS, som ble slått konkurs sommeren 2004. Det var firmaet Sulis Gritt som produserte blåsesand av slagg fra smeltehytta.
Smeltehytta fikk omfattende skader under stormen Narve men skadene har ikke blitt reparert. Fauske kommune anser bygningen som farlig slik den nå framstår og i planutvalget 09.05.06 ble det vedtatt å gi pålegg til Sulis Invest AS om å istandsette industribygget innen 31.07.06. Dette pålegget er ikke etterkommet, vedtaket er heller ikke påklaget. Kommunen staser derfor på å få en tvangsfullbyrdelse for å kunne sikre området. Men nå er altså selskapet som eier bygningen konkurs.

K.L.O.

17.12.2006
Gammelt nytt fra Fauske Venstre
Håkon M. Pettersen i Fauske Venstre har lansert et forslag om at det må settes ned en arbeidsgruppe som skal se på mulighetene for å utnytte energien i varmt gruvevann i Sulitjelma. Partiets nyvunne idé har både fått stor pressedekning i tillegg til egne leserinnlegg i avisene i Salten.
De omtalte forhåpninger til utnyttelse av gruvevann har allerede for to år siden vært utredet av en lokal gruppe opprettet av Salten Museum. Gruppa tok opp saken for å se på mulighetene for at Sulitjelma Besøksgruve skulle kunne utnytte gruvevann til oppvarming av Grunnstollbadet. Fagfolk ble kontaktet og en grovkalkyle utarbeidet. Konklusjonen ble dessverre at det var dårlig lønnsomhet i tiltaket. Hovedsakelig fordi transportveien fra Kjell Lund sjakt og ut til det området der varmvannet skulle utnyttes er lang, ca 1,3 km, noe som innebærer full isolering av vannledningen. På grunn av surt gruvevann må anleggt i tillegg være laget av syrefast materiale. Dermed sto ikke anleggskostnadene i forhold til behovet for energiuttak. Dersom en slik utnyttelse av gruvevannet skal bli lønnsom, må det etableres en stor sluttbruker i grunnstollområdet. Der kan kanskje Fauske Venstre slå til med en idédugnad. Vi minner i den sammenheng om at dyrking av tomat og agurk i gruvegangene også er en gammel idé, men muligens noe å ta opp for Fauske Venstre.

W.S.

17.12.2006
Vinterturismens hemmelighet
Sulitjelmafjellene  

Foto; Wenche Spjelkavik

 
Mens hele Norge snakker om den grønne vinteren, og Østlandets befolkning frykter konkurs i skianlegg og turisthoteller, bærer turistnæringen i Sulis på en hemmelighet. Det at Sulitjelmafjellene har hatt snødekke og milevis med fantastiske skiløyper i snart to måneder. Både lokale politikere, næringslivsfolk og Statskog stiller store forventninger til de inntekter satsning på vinterturisme skal gi i Sulis. Så hvorfor være så hemmelighetsfulle, når verden skriker etter snø? Denne uka var det helsesportsenteret i øvre Valnesfjord som slapp katten ut av sekken og fikk landsdekkende presseomtale for sine 4 km med skiløyper. Sulisavisa gratulerer på det hjerteligste Valnesfjord, som nok vil få velfortjent etterspørsel etter både husrom og mat fra både fjern og nær i tiden som kommer.

W.S.

8.12.2006
Fellesforbundet sjekket polske snekkere i Sulis
Fredag formiddag møtte Fellesforbundet Nordre Nordland opp på det gamle hybelhuset Vindheim for å sjekke arbeidsforholdene for to polske arbeidere. Rune Pettersen i Fellesforbundet sier til Sulisavisa at det ikke dreier seg om sosial dumping, da arbeiderne kunne fremvise arbeidskontrakt som viser at de har en lønn på 120 kr timen. I tillegg til Pettersen var regionalt verneombud for byggfag, Sture Beiermann, med på befaringen. Verneombudet reagerte imidlertid på at hybelhuset ikke har vann til sanitæranlegg, og at vann måtte hentes fra slange i en kumme i gulvet i 1.etasje. Fellesforbundet har kontaktet arbeidsgiveren til de to polske snekkerne, som lovte å ordne forholdene per omgående. De to snekkerne bor på hybelhuset hvor de også arbeider. I følge Fellesforbundet har den eldste av snekkerne bedt om å få bli organisert, mens den yngste tok betenkningstid på tilbudet.

W.S.

8.12.2006
Hybelhuset Vindheim har fått nye eiere
Vindheim  

Arkivfoto; Kjell L. Olsen
Hybelhuset Vindheim, Sandnes

 
Trollheim eiendom DA har kjøpt hybelhuset av Consul Invest/Stein Kristoffersen for kr 600 000. Eiendomsoverdragelsen skal være gjennomført i dag, fredag. Trollheim eiendom DA eies av Arve Nordlie, Bertil Zahl og Rune Frøysli. De to førstnevnte er også medeiere i Sulitjelma Adventure AS. Arve Nordlie er i tillegg styreleder i Sulitjelma Adventure og prosjektleder for LO i Sulitjelma sitt 100-års jubileum "De tok et steg".
I følge Nordlie er oppkjøpet av hybelhuset Vindheim gjort for å skaffe Sulitjelma Adventure eget kjøkken, lagerplass og noen få hybler til overnatting. Halvparten av tredje etasje i bygget er solgt videre til eiendomsmegler Geir Helge Holen, Bodø.
Det er Holen som har leid inn firmaet Ole Cristen Landaas, til snekkeroppdrag. Firmaet, som er registrert med formål å eksportere fisk, har ansatt to snekkere. Arve Nordlie, som er medeier i hybelhuset Vindheim, forsikrer at de skal leie inn lokale snekkere til utvendig vedlikehold. Arbeidet vil starte allerede nå i vinter, blant annet med utskifting av enkelte vinduer og utvendig kledning.

W.S.

5.12.2006
Suliskalenderen
  Sulitjelmakalenderen 2007
   
Litt forsinket er Sulitjelma historielags kalender for 2007 nå klar og lagt ut for salg. Dette er den trettende i rekkenen, den første var for året 1995. Kalenderen inneholder som tidligere 13 store og 12 små bilder fra Sulitjelmas historie. Bildene spenner over tidsperioden ca 1900 - 1974.


3.12.2006
Adventsfest
Nissen  
Foto; Wenche Spjelkavik
Nissen deler ut pakker til spente barne.
 
Store og små sulisværinger fylte samfunnshusets storsal til adventsfest søndag. Det var gang rundt juletreet og sang og musikk fremført av Sulitjelma skolekorps. Flere av de yngste fikk prøve seg som solister, godt støttet av dirigent Lill Hege Nygård. Og så kom det de minste hadde størst forventninger til, Mavasnissene. Med skrekkblandet fryd tok ungene imot posen med både frukt og søtt i. Tradisjonen tro var Skogholdt gartneri til stede med salg av juleblomster. Et nytt innslag var salgsbodene til sulisbedriften CK design, som stilte med mange vakre glassgjenstander og Tor Arne Hamgaard, med diverse steingjenstander og leker.

W.S.Helge Larsen

Født 28/4 1935, død 1/12 200627.11.2006
Truer med aksjoner
Foreldreutvalget (FAU) ved Sulitjelma skole reagerer kraftig mot politiske signaler om å fjerne renovering av Sulitjelma skole fra økonomiplanen for Fauske kommune. I en uttalelse fra FAU pekes det på at skolen har vært inne i økonomiplanen siden 1997, men at den flere ganger har blitt skjøvet ned på prioriteringslista. Nå forlanger foreldrene at man følger "timeplanen" og starter renoveringen i 2007. Om dette ikke skjer truer forelderutvalget med aksjoner.

Les hele uttalelsen her.

K.L.O.

8.11.2006
Kraftig snøfall
  Skoging
  Foto; Wenche Spjelkavik
Frants Andorsen rydder bort de ødelagte rognetrærne.
I går ettermiddag og kveld falt det store mengder våt snø over Sulitjelma. Snøen la seg tungt på trær og busker, helt til de sto i bue og toppene nådde i bakken. For enkelte ble denne belastningen for stor og i parken ved Storkontoret måtte to store, gamle rognetrær gi tapt for overmakten. Kommunens folk var raskt på stedet for å ta seg av rotveltene.

K.L.O.

8.11.2006
Daglig leder trekker seg
Daglig leder i Mons Petterfestivalen, Bjørn Skoglund, har sluttet og gått over i annen jobb. Skoglund var ansatt i firmaet Sulitjelma adventure AS og leid ut til Mons Petterfestivalen gjennom en avtale om kjøp av daglig leder-tjenester. Nå arbeider Sulitjelma adventure med å finne en ny daglig leder for Mons Petter-festivalen.

K.L.O.

7.11.2006
Etablerer næringsforum
Representanter for næringslivet i Sulitjelma har møttes to ganger denne høsten. Målet har vært å etablere et felles forum for næringslivssaker, initiativtakere er Nordland Taxi og Sulitjelma hotell. Et interrimstyre med Lisbeth Kvæl, Anita Jensen og Egil Setså er satt til å arbeide fram mot en formell etablering i løpt av første kvartal 2007.

K.L.O.

1.11.2006
Industriområdet ryddes
Opprydding  
Foto; Wenche Spjelkavik
Fjerning av metallavfall er igang
 
IRIS er nå i gang med å laste opp alt jernskrot som ligger på industriområdet på Sandnes. "Skrotet" fraktes til Finneid kai, hvor det skal presses og klippes, og senere skipes ut til resirkulering. Når det gjelder smelthytta følger Fauske kommune fortløpende opp saken med eieren av bygget. I følge næringssjef Gudrun Hagalinsdottìr, er det nå tatt takst på hva sikring av bygget med løse plater og hull i veggene vil koste. - Det er et meget omfattende og komplisert regelverk som skal følges i denne saken, og det tar tid. Vi er nå kommet så langt at saken om sikring og rydding skal opp i Salten namsrett. Når dom faller her vil eier av bygget få en tidsfrist for å gjøre jobben, ellers må kommunen trå til, men med regress til eier, sier Hagalinsdottìr.
Dersom en ny "Narve" skulle komme før namsrettens dom foreligger, er det politiets sak å sikre at det ikke oppstår skade og fare for beboerne i området. Når det gjelder avfallsekkene som står usikret utenfor smelthytta, kan ikke disse tas hånd om av Iris før en har fått analysert innholdet. Sekkene inneholder spesialavfall og må håndteres ut fra hva de inneholder.

W.S.

1.11.2006
Kommunens næringsbygg i Sulis
Det har i det siste svirret mange rykter om at en bedrift som ønsker å etablere to kontorplasser i Sulis, ikke har møtt velvillig behandling fra kommunens side. Sulisavisa har tatt ryktene opp med partene. Firmaet ønsket i hovedsak å etablere kontor i B-blokka på Lomi-anlegget, og ønsket moderne og funksjonelle lokaler. I følge næringssjef Hagalinsdottìr er kostnadene med å sette dette bygget i stand for omfattende i forhold til de midler man rår over. Dette skyldes kort sagt at B-blokka har stått ubrukt og uoppvarmet i mange, mange år, samt at tilgang på vann, kloakk og elektrisitet krever store investeringer. Derimot har kommunen tilbudt utleie av kontorlokaler på Storkontoret. Næringssjefen beklager at det er skapt et inntrykk av negativ vilje til å motta arbeidsplasser, men presiserer at så ikke er tilfelle. - Det koster å skulle oppdatere slike anlegg til dagens standard, men vi er alltid åpne for en dialog med leietakere. Det finnes mange muligheter, som for eksempel egeninnsats i oppdatering og tilpassning av lokaler, selv om ikke dette er den optimale løsning for verken utleier eller leietaker, sier næringssjefen.

W.S.

1.11.2006
Støtte til toalett i Daja
Fauske kommune har gitt Sulitjelma Turistsenter i Daja kr 150.000 i støtte fra næringsfondet til et nytt kloakrenseanlegg. Renseanlegget ventes å koste kr 500.000. Forutsettningen for støtten er at besøkende i området skal få tilgang til offentlige toaletter.


1.11.2006
Støtte til hundreårsmarkering
Formannskapet i Fauske kommune har bevilget kr 40.000 til hundreårsjubileet for fagbevegelsen i Sulitjelma. Jubileet vil bli markert i 2007ved en rekke forskjellige arrangementer. Sentrale tidspunkter blir 13. januar, selve dagen da arbeidsfolk møttes på isen, samt første mai og Mons Petterfestivalen.
Agnes Misvær

Født 18/9 1908, død 29/10 2006

Hulda Stifjell

Født 30/1 1905, død 22/10 200623.10.2006
Samlet inn 16 000
I gårdagens innsamlingsaksjon til inntekt for "leger uten grenser" fikk bøssebærerne i Sulitjelma inn kr 16 117. Det er ca 5 000 mer enn ifjor. Beløpet tilsvarer rundt 22 kr per innbygger, noe som også er resultatet for resten av kommunen. - I tillegg kommer innringing, skolens innsats og annet, så dette er veldig bra, sier aksjonsleder Sigurd Myhra.


18.10.2006
Ungene deltar i TV-aksjonen
Ungene på Sulitjelma oppvekstsenter inviterte i dag slekt og venner til kafé og loppemarked. Inntektene gir ungene til årets TV-aksjon for "leger uten grenser". For førsteklassen var det en stor oppgave å administrere salget i kakedisken. De større elevene tok seg av loddsalg og loppemarked. Tiltaket var populært og mange voksne hadde valgt å ta turen innom for formiddagskaffe.

Se bildene.

W.S.
  Kafé
  Foto; Wenche Spjelkavik
Konsentrerte kakeselgere16.10.2006
Fantastisk konsert
Murmanskkoret  
Foto; Kjell L. Olsen
 
For andre gang på to år har Murmanskkoret gjestet Sulitjelma. Dirigenten Evgenia Nizikova og de 14 sangerne tok oss med på en 70 minutter lang reise i Russisk sangtradisjon. Som forrige gang, var første del av konserten viet russisk, ortodoks kirkemusikk. Andre avdeling var russisk og ukrainsk tradisjonsmusikk.
Koret har over alt hvor de har opptrådt fått anmeldelser som "fenomenalt og fantastisk", noe Sulisavisa slutter seg til. Bare synd at kun 35 personer fant veien til kirka. Som sist, var det kun en av Sulitjelmas mange utøvende musikkamatører som fant arrangementet interessant.

K.L.O.

11.10.2006
Åpner ny butikk
Rung ArunmargRung-Arun har åpnet butikk i det gamle bakerilokalet i Charlotta. I butikken selger hun klær, smykker og pyntegjenstander, importert fra hjemlandet Tailand.

K.L.O.

9.10.2006
Nytt knuseverk

Knuseverk

Foto; Wenche Spjelkavik
Andreas Moan foran sitt nye knuseverk.

  A. Moan AS fikk i dag sitt nye mobile knuseverk på plass i Fagerli, og kan nå starte produksjon av grus til en etterlengtet opprusting av Balvassveien.
- 500 kubikk grus skal vi kunne produsere på et skift, men det avhenger jo av at tilførsel og bortkjøring går som smurt, sier den nybakte eier av knuseverket, Andereas Moan. Knuseverket er beltegående og dieseldrevet, og er derfor lett flyttbart. I tillegg til maskineriet som kom til Sulis i dag, følger det et sikteverk som skal sortere ut 3 ulike fraksjoner.

W.S.

9.10.2006

Statskog satser på naust
Det er firmaet Byggtjenester, ved Kjell Basse Lund, som har fått oppdraget med å bygge Balvatnets største naust noen sinne. Naustet ligger like ved parkeringsplassen ved Balvassdemningen og vil i tillegg til båtplasser også ha 15 kvadratmeter oppholdsrom.

W.S.
 

Naust

Foto; Wenche Spjelkavik
Statskogs nye naust i Balvatnet tar form.


9.10.2006
Balkongstrid
I Hesttrøa 5 (Jernbanebrakka) på Sandnes, strides man om bygging av balkong. I vår søkte Knut Svendsen kommunen om tillatelse til å oppføre en balkong utenfor leiligheta si i andre etasje. Noen av de øvrige beboerne i huset leverte inn protest mot balkongen og kommunen ga søkeren avslag. Avslaget ble begrunnet med at det er "estetisk uheldig". Etter en konferanse mellom Svendsen og kommunen ble det imidlertid gitt muntlig aksept for bygging av balkong, noe som senere ble skriftlig bekreftet. Kommunen mottok klage på dette vedtaket fra beboere i huset. Nå foreslår rådmannen at planutvalget, på sitt møte 17/10, ikke skal ta denne klagen til følge og at vedtaket om tillatelse til bygging av balkong opprettholdes.

Les kommunens saksutredning.

K.L.O.

22.9.2006
Fikk ja til prøveboring
SnefallmargSulis Gull og Metall fikk forleden dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark av Fauske formannskap, dispensasjonen gjelder tillatelse til å kjøre inn utstyr for prøveboring etter malm i Geithola. Leder av firmaet, David Rouge Rosh, fikk gladmeldingen fra Sulisavisa i dag.
- Det var en skikkelig gladmelding, da skal vi være i gang med prøveboringen fra mai til neste år, sier Rosh, som også har fått grunneier Statsskogs tillatelse til å prøvebore.
Firmaet har også søkt om boring i Kong Oskar, som ligger i nasjonalparken i Sulitjelma.
- Her har fylkesmannen gitt tillatelse til å bore utenfra og inn under Kong Oskar, og slik boring planlegges nå fra den gamle krafttunnellen i Fagerli, det vi kaller Geithola I.
Sulis Gull og Metall LTD eies 50/50 av David Rouge Rosh og maskinentrepenør Trond Tverrå. Det er Tverrå som står for all tekninsk planlegging av prøvearbeidene. - Vi har forespurt Bleikvassli gruber om å foreta boringen i Geithola II, her skal vi bore ut kjerneprøver for vurdering av Sintef. Boringen her skal avdekke forekomster av titan og svovelkis. Boringen inn under Kong Oskar skal avdekke forekomster av gull, og vi har indikasjoner på at det i området finnes forekomster med gjennomsnittlig 70 gram gull per tonn råmalm, sier Rosh som kan fortelle at Sulis Gull og Metall har mutingsrettigheter i et 850.000 kvadratmeter stort område mellom Fagerli og Kong Oskar.
David Rouge Rosh er for øvrig født og oppvokst i Sulis, for gamle sulisværinger tidligre kjent som Tor Rossi.

W.S.

22.9.2006
Opprydding rundt smeltehytta

Prosjektet "for et renere Salten" har inngått avtale med eierne av smeltehytta om fjerning av alt metallskrot. Dette skal fjernes i løpet av de to neste ukene, melder avisa Nordland. Prosjektet, som er et samarbeid mellom kommunene, IRIS, Salten forvaltning og miljøtilsyn Salten, har foregått over hele Salten i høst. Denne uka har private og bedrifter i Sulitjelma kunnet levere metallavfall gratis og responsen har vært stor.

K.L.O.
 

Skrot

Foto; Wenche Spjelkavik
Innsamlet metallskrot utenfor smeltehytta på Sandnes.


5.9.2006
Asfalt og oljegrus i Daja

Daja

Foto; Wenche Spjelkavik
Nylagt asfalt fram til Dajakrysset

  Sist fredag kunne hyttefolket kjøre på nylagt asfalt fra Smørabjørka og til veikrysset i Daja. Videre opp til Mathiassteinen er det lagt oljegrus. Det skulle bli en kilometer med forbedret veistandard. I følge Statens vegvesen skal de fortsette forsterking av veien i retning Jakobsbakken, men når det vil bli lagt mer asfalt er i det blå. Det er ikke avsatt midler til slik standardhevning i kommende års budsjetter.
Balvassveien ventes også å få forbedringer, forhåpentligvis allerede i høst. Det er prioritert å få gruset veien fra Såkikrysset og til parkeringen ved Skihytta, men dersom snøen lar vente på seg, vil det bli fortsatt grusing i retning Balvatn. Dette bekostes via et spleiselag bestående av Salten Kraftsamband og Statskog.

W.S.

5.9.2006
Høyspent mellom Lysverket og kommunen
Avisa Nordland melder at fremføringen av høyspentkabel fra Skihytta til Balvatn har skapt uventet spenning. Plansjef Paul Aakerli i Fauske kommune beklager at han ikke tok forebehold om at de nødvendige høringer var gjennomført før han ga en muntlig tillatelse til å starte arbeidet. Det andre problemet er at Fauske Lysverk må ha dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark før gravearbeidene ut til hytteområdene kunne starte. Fauske Lysverk ved driftsingeniør Bjørn Ove Knudsen hevder på sin side både å ha sendt gravemelding og melding om tiltak for de arbeider de har satt i gang. Lysverket hevder dessuten at kablearbeidene er av et mindre vesentlig omfang, slik at de ikke behøver dispensasjon fra loven. For tredjepart er det alltid kjedelig med kortslutninger, enten det skjer på strømnettet eller i det en forventer skal være et profesjonelt næringsliv og forvaltning.

W.S.
 

Gravemaskin i skogen

Foto; Wenche SpjelkavikAstri Jonette Haldorsen

Født 20/11 1912, død 1/9 200629.8.2006
Folkemøte om forurensing
Mandag 11. september arrangerer Sulitjelma nærmiljøutvalg folkemøte om forurensningssituasjonen. På møtet, som avholdes på Sulitjelma samfunnshus, vil representanter for både bergmesterembetet og kommunen være til stede.


29.8.2006
Uvanlige turister
Tamt reinsdyr   Et uvanlig følge vakte en del oppsikt i Sulitjelma i dag. Det var tyskeren Micha og hans to turkamerater, hunden Nicha og reinsdyret Lumi. - Jeg kjøpte reinen av noen samer i Sverige i fjor, sier Micha. Han ville ha et kløvdyr og tenkte at reinen var best tilpasset klimaet og naturen her. - Jeg har temmet den selv og lært den å bære kløv, sier han. En kamerat fra Tyskland eier en gård i Sverige der han driver naturbasert turisme. Denne kameraten har flere reinsdyr selv. Her har Micha og Lumi holdt til mens de har trent. - Nå skal vi opp til Giken, der oppakningene våre ligger, før turen fortsetter videre mot Kvikkjokk

K.L.O.Ella Olaug Lunde

Født 18/9 1933, død 14/8 200614.8.2006
Foreslår skoleskyss
Rådmannen foreslår å revidere gjeldende skoleskyssgrenser for Sulitjelma. I forslaget vises det til trafikksikkerhetsforholdene ved Karelbrua. På grunn av dette bør alle barn i småskoletrinnet, som bor utenfor Karelbrua, få gratis skoleskyss. I forhold til dagens ordning innebærer dette at også skolebarn fra Furulund nå vil få gratis skoleskyss. Samtidig vil skoleskyssordningen for elever i ungdomstrinnet, fra Toppen i Furulund til Glastunes, bortfalle. Saken skal behandles i driftsutvalget 16. august.Asle Torvald Eliassen

Født 29/10 1924, død 11/8 200631.7.2006

Turteldue i Furulund

En sjelden gjest har i går og i dag vært sett i Messa-hagen hos Terje Skaugvold. Nå forbinder vel folk "Turteldue" med noe langt annet enn en fugl, men arten som opprinnelig hører hjemme i sør- og mellomeuropa, har altså funnet veien til Sulis. Turtelduen er svært tam, og virker lite berørt av ungenes lek i Messa-hagen. Enkeltobservasjoner av turteldue har de to siste årene i hovedsak vært gjort på ytterkysten av Nordland. Fuglen er ikke tidligere observert i Fauske kommune, men hobbyornitolog Johan Åge Asphjell i Saltdal har registrert den i 1975 på Rognan, og i 2000 ble turteldue registrert i Junkerdal.
Ifølge forskning.no har bestanden av turteldue falt dramatisk de siste tredve årene. Hva dette skyldes har forskerne ikke gode svar på.

W.S.
 

Turteldue
Foto; Kjell L. Olsen

Se bildene


31.7.2006
Uvanlig fiskekompis
Mikkel og Edith margI løpet av den siste uka har Edith Spjelkavik (83) vært på to fisketurer i balvassområdet. Begge gangene har en nokså sjelden fiskekompis dukket opp og holdt Edith med selskap, nemlig Mikkel Rev (1). Mikkel, følger årvåkent med markstengene, og legger seg like godt ned for å sove mens den tobente drikker kaffe. Sist lørdag kveld var det riktig livlig ved fiskevannet, da også en rypestegg troppet opp i nærheten for å varsle sine fjærkledte venner i området om Mikkels tilstedeværelse. Verken steggen eller rypa, som lå knapt ti meter unna med sine fem søte små, vakte ikke særlig interesse hos Mikkel som heller spiste appelsinkrokan fra Freia sammen med Edith. I følge nausteiere i Balvatn ble denne folkekjære reven observert første gang 1. mai-helga, da den satt på snøskavlen og tittet inn et naustvindu.

Se bildene

W.S.

31.7.2006
Moltefritt i fjellet
MoltebærmargÅrets våte og kalde sommer har satt spor etter seg på moltemyrene i fjellet. For det meste er myrene "svarte". I områdene rundt Balvatn er det tredje året på rad at moltehøsten slår feil. De to foregående åra har frosten tatt moltenbærene, og i år er det knapt en kart å se. På myrene fra Kjelvatnet og nedover mot Langvatnet er det minst ti- til fjorten dager til at moltene kan plukkes. Heller ikke i disse områdene blir det noe vanlig molteår, men her er det i alle fall mulig å sikre seg dessert til julemiddagen.

W.S.Hjørdis Synøve Moljord

Født 18/1 1924, død 29/7 200620.7.2006
Gasseksplosjon i Loame-hytte
En eldre mann ble skadet under en gasseksplosjon i ei hytte i Loame. Mannen klarte ved egen hjelp å komme seg ned til Sagatun i Sulitjelma. Ut fra skadene mannen hadde ble det rekvirert redningshelikopter for frakt til Nordlandssykehuset. Det er ikke kjent hvor alvorlige skadene er. Hytta som ble totalskadet i eksplosjonen, er et anneks til ei større hytte under oppføring.

W.S.Knut Klungseth

Født 16/6 1919, død 17/7 2006

Rikard Olsen

Født 28/6 1976, død 12/7 20068.7.2006
Kulturpris til Bernt Gøran Lund
Fauske kommunes kulturpris for 2006 er tildelt Bernt Gøran Lund. Prisen ble overrakt under avslutningskonserten for årets Mons Petter-festival. I følge statuttene tildeles kulturprisen "personer, lag eller foreninger som har utført en særlig innsats for kulturlivet i kommunen". Prisen er tidligere tildelt følgende sulisværinger;
  • Mary Hugås (1991)
  • Aksel Johnsen (1992)
  • Kåre Enge (1994)
  • Andreas Spjelkavik (2004) (sammen med fire "kollegaer" på Finneidarkivet)
K.L.O.

8.7.2006
Planter til besvær
I løpet av de siste 15-25 årene har det i Sulitjelma dukket opp flere nye plantearter. Mange av disse har nok kommet til Sulis med jord fra Fauske. Noen av artene kommer antakelig ikke til å by på større problemer i framtiden, men for et par av dem stiller det seg annerledes.

Burot   Burot (Artemisia vulgaris) vokser i kystnære strøk i hele Nordland. Planten blir i underkant av en meter høy, relativt anonym plante med ørsmå blomster. Sammen med bjørk- og gresspollen utgjør burotpollen det alvorligste problem for pollenallergikere. Norsk astma- og allergiforbund oppfordrer alle til å bekjempe burot. Planten dukket opp i Sulitjelma på 1990-tallet og finnes nå i området ved den gamle bensinstasjonen på Sandnes og i området mellom samfunnshuset og Karelbrua.

.Bjørnkjeks   Sibirbjørnekjeks (Heracleum sibiricum) er en slektning av Tromsøpalmen. Planten blir svært stor, ca 1,5 meter høy og omfangsrik. Denne dukket også opp på 1990-tallet, først i Stallbakken i Furulund. Siden har den spredt seg i grøftekanten fra Brannstasjonen til Samfunnshuset. Planten utkonkurrerer annen vegetasjon og vil etter hvert ta over store områder, slik Tromsøpalmen har gjort langs grøftekantene inn mot Fauske sentrum.

Både burot og sibirbjørnekjeks er fremmedelementer i Sulitjelma og burde bekjempes på grunn av problemene som følger med dem. Skal man lykkes må de bekjempes nå, mens de er få og isolert på små områder. Dersom utviklingen uhindret får gå sin gang, vil det etter hvert bli umulig å utrydde plantene. Burot finnes bare sporadisk takket være aktiv luking og sprøyting gjennom flere år. Når det gjelder sibirbjørnekjeks ser det ut til at formeringsevnen og vekstkraften er svært stor. Sprøyting med "round up" for å drepe planten ser ut til å være et effektivt virkemiddel.

K.L.O.

6.7.2006
Historisk dag ved Kjelvatnet
Onsdag 5. juli ble for første gang en festetomt innløst i Sulitjelma, det vil si at en hytteeier har fått kjøpe hyttetomta av Statskog. Kjøpesummen for hyttetomta ved Kjelvatnet er på 60 000 kr, og hytteeieren som valgte å innløse tomta fikk ved siste regulering, en årlig festeavgift på 3 600 kr per år.
Det er tomtefesteloven som regulerer festeavtalene for hyttetomter i Sulitjelma, som i resten av landet. Loven har vært omstridt og er endret flere ganger de siste årene. Viktigste endring kom i 2004 der det ble slått fast at hytteeiere skulle få rett til å kjøpe tomtene fra og med 1. januar 2006, dersom festekontrakten for tomta er 30 år, og for hvert tiår etter det. Hytteeierne må fremsette skriftlig krav om innløsning av tomta minst ett år før 30-års grensen inntreffer, og ved hvert etterfølgende tiår.
I Sulitjelma har hytteierne to "typer" festekontrakter. For de som har festekontrakt fra Sulitjelma Grubers tid, er festeavgiften regulert etter konsumprisindeksen, mens for de med nyere festekontrakter er avgiften regulert etter markedsverdi. Dette medfører store forskjeller i festeavgift, men også i tomtepris ved innløsning av tomta.
For øvrig regnes festetiden fra første gang en hytte har fått festekontrakt, og det har ingen ting å si om hytta har skiftet eier og fått nye festekontrakter flere ganger.

W.S.

3.7.2006
Finale på Sagmo
Tur på gamle tomter

Foto; Wenche Spjelkavik

 

Sulitjelma historielags tur på gamle tomter til Sagmo sist lørdag, ble finalen i årets sommerarrangement. Turen startet på Jakobsbakken med Nils Norum som guide på nyryddet sti til Sagmo. Vel fremme ble det servert bålkokt kaffe og sjokoladekake. Etter kafferast var det historier fra gamle Sagmo ved Thor Mathisen. I tillegg bidro flere av turdeltakerne med fakta og muntre historier fra Sagmos historie. Som prikken over i'en ble dagen avsluttet med vandring ned til Langvatnet og båtskyss over til Sagatippen.
Historielagets sommeraktiviteter startet lørdag 24. juni med Bakkenfest på skihytta. Det ble ny publikumsrekord med 146 personer innenfor dørene. Film, lysbildevisning, lotteri, samt allsang til Villy Haldorsens "kvartett", ga feststemning til sent på kveld.
Tirsdag var det foredragskveld på samfunnshusets kafé, også dette et arrangement historielaget er godt fornøyd med. 32 personer møtte opp, og flere av tilhørerne kunne selv bidra med interessante innspill til foredragene, sågar også med revyviser fra gamle dagers Sulis.
Styret i historielaget ønsker å sende en hilsen til alle som har deltatt på arrangementene, både publikum, kakebakere, guider, foredragsholdere og spillemenn. Takk for at dere har bidratt til tre trivelige arrangement, og vel møtt til neste år!

W.S.

28.6.2006
Veiarbeider

Asfaltering
Foto; Wenche Spjelkavik

  Det er for tiden stor aktivitet med utbedring av veier i Sulitjelmaområdet.
Fauske kommune er i ferd med å asfaltere Emil Knudsens vei i Charlotte, Mons Petterveien og veien til Verkstedhaugen i Furulund. I tillegg blir en rekke hull og sår i asfalten reparert. Etter striden om brøyting forrige vinter ser det nå ut til at kommunen vedstår seg eierskapet til sideveiene i Sulitjelma.
På den delen av fylkesveien mellom Fagerli og Jakobsbakken som tidligere har blitt pukklagt, er det nå i sommer lagt et nytt toppdekke. Videre skal veien mellom Smør'bjørka og Dajakrysset asfalteres i år.
Statens vegvesen er i ferd med å gjennomføre reparasjon i tunnelene på riksvei 830. Omfanget av reparasjonene beløper seg til fem mil. kr.
I tillegg til dette skal også deler av veien mellom Såkikrysset og Balvatnet utbedres

K.L.O.
   

7.6.2006
Møtte bjørn i Risedalen
Bjørnespor

Foto: Jan Olsen

Sporene etter bjørnen, fotografert på Risehøgda tirsdag kveld.

  Tirsdag kveld gikk et ektepar fra Bodø langs Balvassveien på tur til hytta. På Risehøgda fikk paret oppleve det som er få forunt, nemlig å møte en bjørn. Bjørnen var i ferd med å krysse veien, 20 meter forran dem. Naturlig nok ble forskrekkelsen stor både for bjørn og ektepar, mann og kone kom seg opp til ei hytte like ved veien, bjørnen snudde på labben og la i vei i retning mot Risevatnet. Inntrykket de to som møtte bjørnen fikk, var at dette var en mindre utgave av bamseslekta. - Bjørnen virket liten og jeg var redd mora kunne være i området, sier mannen til Sulisavisa. Da bjørnen forsvant i retning hytta vår fant vi det tryggest å snu å gå tilbake til skihytta.
Det er ikke kjent at bjørn har ligget i hi i området i vinter, men dette kan likevel ha skjedd, uten at naturoppsynsmyndighetene har hatt kunnskap om det. Fjelltjenesten var i dag, onsdag, i området for å se etter bjørn og spor. Dyret ble ikke funnet men spor og ekskrementer etterlot ingen tvil om at det var en bjørn paret hadde møtt. Ut fra størrelsen på sporene blir bjørnen anslått å være 2-3 år gammel.

W.S.

 

 

Bjørnehistorier fra Sulitjelmaområdet

 

Sigrid Bendiksen

Født 14/8 1924, død 4/6 2006


23.5.2006
Fikk ikke tillit
I følge et oppslag i Avisa Nordland skal nominasjonsmøtet i Sulitjelma arbeiderlag sist søndag ha valgt å ikke gi fornyet tillit til partiets sittende ordfører, Kjell Eilertsen. Da denne nyheten nådde ordføreren valgte han umiddelbart å trekke sitt kandidatur som partiets ordførerkandidat ved neste års kommunevalg.
Da Eilertsen ble valgt til APs ordførerkandidat i 1999 var det resultatet av en opprivende kamp internt i arbeiderpartiet, mellom Fauske sentrum og Sulitjelma/Valnesfjord. Sentrum gikk av med seieren, og kampen endte med splittelse i partiet og dannelsen av Felleslista. Nå har resultatet fra nominasjonsmøtet i Sulitjelma arbeiderlag ført til at ordføreren trekker sitt kanditatur etter to perioder.

K.L.O.

23.5.2006
Asfaltering
Til sommeren vil statens vegvesen legge asfalt på veien fra "Smør'bjørka" til Dajakrysset. Før veien asfalteres skal det legges ut pukk i partier som mangler dette.

K.L.O.

22.5.2006
Besøksgruva gjenåpnes
Gruve   Sist høst ble besøksgruva stengt for besøkende på grunn av uavklarte sikkerhetsforhold. Nå tar Salten Museum sikte på å gjenåpne gruva innen sommersesongen stater 19. juni. - Vi er i ferd med å lukke avvikene som ble påtalt i en konsulentrapport fra Cowi, sier Harry Evjen i Salten Museum. Evjen håper at alt er i orden til den 19. juni, men det kan bli noen dager forsinkelse.

K.L.O.

Foto: Wenche Spjelkavik

 
Håkon Kvam

Født 26/5 1909, død 9/5 2006
Ole Nystad

Født 12/4 1916, død 2/5 2006


2.5.2006
To hentet av helikopter
I forbindelse med Sulitjelma turistforenings fellestur til Suliskongen sist helg, måtte to personer hentes av redningshelikopter. Det var over 40 deltakere på turen. På tur opp Hankenlia på fredag segnet en person om. Han ble fraktet ned til Sandnes og hentet av helikopteret. Neste dag fortsatte deltakerne men i foten på Dama segnet ytterligere en person om. Denne ble hentet direkte av helikopteret.

K.L.O.

28.4.2006
Planer om ny gruvedrift
En optimistisk gjeng legger i disse dager planer for å starte ny gruvedrift i Sulitjelma. Bak selskapet "Sulitjelma Mineral AS" står blant andre Kjell Sture Hugaas og Kjell Mohus. Det nye selskapet holdt pressekonferanse på ordførerens kontor, torsdag. I følge Saltenposten er det to viktige saker som skal utredes fremover, først og fremst om det finnes tilgang på malmreserver som er lønnsomme å drive, samt om det finnes investorer som kan bidra til å få driften i gang. Investeringsbehovet er mellom 100 og 200 millioner kroner. Målet er en produksjon av 350 000 tonn malm i året. Ett oppredningsverk som skal ta ut kobber- og zinkkonsentrat som så skal selges i markedet. Kobbersmelting er ikke aktuelt. Saltenposten melder fra pressekonferansen at det er snakk om arbeidsplasser tilsvarende 80 til 130 årsverk. Det fremgår ikke av saken hvor malmforekomstene ligger, og om det er planer om å gjenåpne oversvømte gruveganger. Da gruvene ble stanset i 1991 lå kobberprisen på rundt 11 kroner. Nå er prisen 45 kroner per kilo, etter å ha ligget på omlag 20 kroner i lengre tid.

W.S.

24.4.2006
Makaber historie var spøk
Påskens store samtaleemne på begge sider av riksgrensen har vært observasjonen av to menn som fraktet et lik på en scooterkjelke til fjells. Historien skriver seg fra søndag 2. april da fire par fra Sulis og Fauske var på vei hjem etter scooterferie i Sverige.

Historien de fire parene fortalte til venner og kjente ved hjemkomsten var som følger: Ved Vesterfjell, ca 9 mil fra norskegrensen, hadde ett av parene fra Sulis stanset for å hjelpe to menn som hadde problemer. Det viste seg at et lik av en mann hadde falt av scooterkjelken og sulismannen som kom til, hjalp de to fremmede å feste liket på kjelken med spennband og presenning. Deretter dro den sjokkerte sulismannen og kona videre, og noen mil nærmere norskegrensa rastet de fire parene. Under matrasten skal ekvipasjen med liket ha passert i retning Bieskejaur, og nå ble det observert at en fot fra den døde mannen hang og slang utenfor kjelken. Historien vakte berettiget oppsikt da de fire parene kom tilbake til Sulis og fortalte om sine opplevelser. I løpet av påsken nådde den makabre historien også folk og presse på svensk side av grensen, og polisen i Arjeplog ble da kontaktet. Polisinspektør Mats Åhman i Arjeplog satte umiddelbart i gang etterforskning, og politi fra Arjeplog, Arvidsjaur og Piteå har vært involvert i etterforskningen. Politiet i Arvidsjaur, som har hatt hovedansvaret for etterforskningen, sier til Sulisavisa at de nå vil henlegge saken, etter å ha snakket med det Sulisparet som angivelig var vitner i saken. Overfor politiet har de fortalt at dette var en aprilspøk. Det er nok flere enn polisen i Sverige som undrer seg over humoren som råder blant voksne folk på vår side av grensen.

W.S.Ingrid Mary Eliassen

Født 18/6 1912, død 17/4 2006


15.4.2006
Påskesprint med kjendiser
Petter Northug  
Petter Northug vakte stor oppmerksomhet

Mange deltakere og stor oppslutning fra publikum resulterte i vellykket påskesprint ved skihytta, påskeaften. Størst oppmerksomhet vakte nok skikjendisen Petter Northug, som ankom Kjelvatn i helikopter og ble skysset derfra til startgropa med snøscooter. Northug vant som forventet med Erik Bakkejord på andreplass. B-finalen vant den andre kjendisen, skiskytteren Alexander Os fra Fauske. På kvinnesiden var det Guro Strøm Solli som kapret førsteplassen foran Lena C. Pedersen.

W.S.

15.4.2006
Legger opp
  Håvard Solbakken
Håvard Solbakken får blomster og takk fra Eva L. Pedersen.

Før premieutdelingen ble det tatt farvel med påskesprintens mest trofaste sprintkjendis. Håvard Solbakken som legger opp sin skikarriære, fikk blomster og mange takk for sin innsats av IL Sisos leder, Eva Lund Pedersen. Solbakken har i mange år stilt opp i påskesprinten, og han har utvilsomt vært en bra inspirator målt i antall unge sprintere som stilte opp i år. I den anledning kan det nevnes at en del unger oppsøkte den tomme sprintarenaen allerede 1. påskedag, for å trene sprint i kjendisenes skispor.

W.S.

14.4.2006
Ny leteaksjon i Sulitjelma
I følge en pressemelding fra Nordland Røde Kors hadde en familie på 3 på snøscootertur kjørt seg vill og kjørt seg fast i Lomvivatn-området. Personene ba selv om assistanse og ble etter kort tid funnet i god behold av Sulitjelma Røde Kors Hjelpekorps.

7.4.2006
Leteaksjon i Sulitjelma
I følge en pressemelding fra Nordland Røde Kors fant påskens første leteaksjon i Nordland sted i Sulitjelma, fredag. En mann på 62 år var savnet. Det var snø, vind og dårlig sikt i Balvassområdet og mannen klarte ikke å finne tilbake etter skituren. Han skulle egentlig gå til Lønsdal, men ble overrasket av været. Sulitjelma Røde Kors Hjelpekorps ble alarmert og rykket ut. Mannen hadde mobiltelefon og GPS og kunne veilede hjelpemannskapene til hans posisjon. Han ble funnet ca 2 km forbi Tjorvihytta og var i god form.


4.4.2006
Lysverksbygget og bensinstasjonen solgt "på nytt"
Charlotta  
Fauske lysverks anlegg på Charlottetippen.

Consul Invest AS har kjøpt lysverksbygningene og bensinstasjonen på Sagatippen i Charlotte. Like før nyttår vant Sulitjelma Adventure anbudsrunden på samme salgsobjekt, men måtte av ulike grunner gå fra kjøpet. Elkverksjef Hans Henrik Holmvik bekrefter at bygninger og bensinstasjon nå er solgt til Consul Invest. - Vi er ikke helt ferdige med forhandlingene om fremtidig drift av bensinstasjonen, men Consul Invest sier de ønsker å drive den videre, sier Holmvik. Elverksjefen regner med at forhandlingene rundt salget vil være sluttført like over påske. Stein Kristoffersen, som eier Consul Invest sammen med Per Jørgen Haugan, bekrefter at de vil drive bensinstasjonen videre. Kristoffersen sier til Sulisavisa at kjøpesummen for hele stasen ligger på ca 300.000 kroner, og at selskapet satser på utleie i lysverksbygget.

W.S.

4.4.2006
Hyttestrøm til Såki og Kjelvatn
Fauske Lysverk planlegger å føre høyspentkabel frem til kommunegrensa til Saltdal i løpet av høsten 2006. Derfra og inn til Balvatn vil Salten Kraftsamband sørge for strømkabel. Hans Henrik Holmvik ved Fauske Lysverk lover at hytteeiere fra vestsiden av Kjelvatn til Såkivatnet vil bli tilbudt hyttestrøm.
- Vi vil tilskrive alle hytteeiere som er aktuelle for å kunne få tilførsel av strøm. Vi er nødt til å undersøke markedet, slik at dette kan samordnes med hvor vi skal plassere trafostasjoner og påkoblingspunkt for hyttene. Det vil koste 25.000 kroner for å koble seg til, i tillegg vil hytteeierne måtte bekoste utlagt kabel fra påkoblingspunktet og frem til hytta, sier Holmvik.
Også hytter i Risedalen vil kunne få strøm, men i følge Holmvik er det antall interesserte hytteeiere og hva man er villig til å betale for dette som avgjør.
Hvilken trasé som vil bli valgt for kabelfremføringen blir ikke klarlagt før våren kommer, det som avgjør om det blir langs Såkiåsen eller langs Balvasssveien er grunnforholdene for grøftlegging. Salten Kraftsamband skal ha bredbåndsnett frem til Balvassdemningen, og dette kan gi muligheter for at også hytteeierne kan få bredbånd, sammen med strøm til hytta.

W.S.

28.3.2006
Daja opplevelsespark
  Tor Arne Aga
  Sulitjelma utviklingsselskaps Tor Arne Aga la fram selskapets planer for Daja-området

Presentasjonen av utbyggingsplanene i Daja samlet full sal på samfunnshuset sist mandag. Etter det to timer lange møtet var nok mange forundret over meldingen om at Statsskog har overlatt all "råderett" i Daja til det nyetablerte Sulitjelma utviklingsselskap AS.

Selskapet, som består av Gunvald Johansen Holding AS og Skagen Hotell AS, skal bygge ut over 200 hytter og diverse sports- og serviceanlegg i Daja. Planene omfatter investeringer på rundt 300 millioner kroner. Driften av langrenns- og alpinanlegg forsikret utbyggerne om at de ikke ønsket å stå for, her satset man på at lokale aktører skal ta ansvaret. I tillegg gjenstår det å finne aktører som kan stå bak søknad om tippemidler for denne delen av "opplevelsesparken", noe anleggsutbyggingen avhenger av.
Planleggingen av hyttebyggingen starter allerede neste uke og de første hyttetomtene vil bli ryddet allerede i sommer. Det er enkelthytter på vestsiden av fylkesveien i Daja (i det gamle plantefeltet) som skal utbygges først. Disse hyttene skal også være med å finansiere utbygging av alpinbakken i området bak kraftstasjonen i Daja.
Odd Vestgård hos Statskog kunne meddele at alle hyttene vil få festetomter, det blir ikke muligheter for å få kjøpe tomtene. Statskog har verken interesse eller kapasitet til å stå bak denne utbyggingen, derfor har de overlatt hele prosjektet til Sulitjelma utviklingsselskap. Dermed må andre aktører i området, som Sulitjelma Turistsenter og Sulitjelma Adventure AS søke det nye utviklingsselskapet om godkjenning for sine planlagte utbygginger i Daja. Mange stusser på denne løsningen, siden Skagen Hotell (eiere av Sulitjelma hotell) og flere andre aktører innen reiseliv i Sulitjelma per i dag oppfattes som konkurrenter lokalt.
   
Folkemøte  
Over 100 personer hadde møtt fram for å bli informert om Daja-utbyggingen  
Utbyggingstakten av hyttene vil avgjøres av interessen i markedet, og det er ikke tatt endelig stilling til hyttetyper og størrelse. Det vil bli laget en hyttekatalog som de fremtidige hytteeiere vil få velge fra. Sulitjelma utviklingsselskap regner med at utbyggingen vil strekke seg over en tiårsperiode. Utbyggerne forsikret om at snekkerkyndige sulisværinger var ønsket til hyttebyggingen.
Det kom også frem på møtet at Statskog nå skal kaste seg over arbeidet med å lage utbyggingsplaner for Jakobsbakken. Odd Vestgård meldte at Statskog ønsker å bidra til å bygge opp Jakobsbakken til "det det engang var". Det betyr at gamle murer etter uthus og hus skal kunne gjenoppbygges til fritidsboliger. Det vil nok bli litt av en lokal sensasjon når "Titanic" nok en gang reiser seg ved innfarten til den gamle gruvebyen.

W.S.

Hør hva som ble sagt under møtet;


21.3.2006
Underskrev Daja-kontrakt
I følge Avisa Nordland har Sulitjelma utviklingsselskap AS underskrevet kontrakt med Statskog om utbygging av Sulitjelma opplevelsespark i Daja. Planen omfatter bygging av 220 hytter samt langrenns- og alpinanlegg og selskapet skal investere 300 mil. kr. Bak Sulitjelma utviklingsselkap AS står Skagen hotell og Gunvald Johansen holding.
Det er varslet et åpent informasjonsmøte om planene førstkommende mandag på Sulitjelma samfunnshus.


16.3.2006
"Narve" knuste Sorjoshytta

Foto; Carl Norberg
Tomta der hytta sto, bare pilarene er tilbake.
  Sist onsdag kom Statens Naturoppsyn til Sorjos på oppsynstjeneste for første gang i år. Der ble de møtt av et syn som vitner om Narves kraftdemonstrasjon tidligere i vinter. Sulitjelma og omegn turistforenings "ny-hytte" med uthus var fullstendig knust og feid ned i bakkene mot vatnet. Bare gammelhytta og utedoene var i behold. Hytta, som ble bygget i 1988 og innviet i 1991, har overlevd noen vinterstormer, men nå har Narve altså feid utallige dugnadstimer ned i steinura.
Styremedlem i SOT, Einar Schilliås, mottok den triste meldingen om Sorjoshytta onsdag ettermiddag, bare få timer før SOTs årsmøte. - Den triste nyheten satte selvfølgelig preg på årsmøtet, men både medlemmene og styret har allerede besluttet å gå i gang med planlegging av ny hytte, sier Einar Schilliås.
-Foreningen har en egen byggekomité, og den er allerede i gang med å planlegge. Vi har bestemt oss for å utforme den nye hytta selv denne gangen, og ut fra de erfaringer vi har med hytter i høyfjellet. Så blir det å finne et firma som kan prefabrikkere etter våre spesifikasjoner, og vi satser på å få fløyet inn materialene allerede til sommeren. Hytta var fullverdiforsikret, så denne gang blir det ikke dugnadsarbeid, vi regner med å leie inn et snekkerfirma til å gjøre jobben. Rydding av hytteområdet må også gjøres så snart snøen begynner å smelte, og vi regner med å få fløyet ned alt som ikke kan brennes på stedet, sier Schilliås.
Sent onsdags kveld fikk turistforeningslederen se bildene som oppsynsmann Carl Norberg hadde tatt i Sorjos. Schilliås er rystet over synet, og håper det skal bli mulig å ta seg innover allerede til helga for å ta tragedien i øyesyn. - Vi er jo nødt til å planlegge oppryddingsarbeidet slik at ikke rester av hytta skal spres videre ut i området.

W.S.
   

Foto; Carl Norberg
Restene av hytta er spredt utover. Den gamle hytta i bakgrunnen.
 


16.3.2006
Narve sparte nybrua
marg- Etter synet som møtte oss ved turistforeningens hytter, var vi naturlig nok spent på om den nye broen over breelva noen kilometer lenger øst også var tatt av stormen, men den sto heldigvis uskadet, sier Carl Norberg i Statens naturoppsyn. Snøforholdene rundt brua overrasket likevel Norberg, som selv har vært med å bygge den, sist høst. Snøen har fylt opp elvefaret som er om lag 6 meter dypt, og kommer det mye snø fremover i mars og april må brua overvåkes.
Det er Sulitjelma og omegn turistforening som har bekostet byggingen av brua, og styremedlem Einar Schilliås sier til Sulisavisa at brua om nødvendig skal måkes når snøen trykkes sammen i slutten av april. - Slik snøen har fylt elvefaret i år, viser det bare hvilket ekstremvær det har vært i fjellet i vinter. Det er nok Narve som har hentet all snøen på breen og fra fjelltoppene og fylt hvert søkk i terrenget nedover mot Sorjos. Så når brua overlevde Narve, skal vi jammen passe den frem til snøen er borte til sommeren, forsikrer Schilliås.

W.S.

12.3.2006
177 deltok i kobberløpet
KobberløpmargEt fantastisk vintervær med sol fra skyfri himmel og temperaturer like under null, var rammen om årets Kobberløp, det 38. i rekken. - Klokken 7 i morges fikk jeg beskjed per telefon at løypekjøreren ikke fikk start på tråkkemaskinen, sier rennleder Cato Lund. Situasjonen var temmelig spent, men etter to timer startet maskinen og sporleggingen kunne igangsettes. Løypekjøreren måtte holde full gass for ikke å bli tatt igjen av løperne. Deltagerne fikk likevel en fin opplevelse med brukbare løyper i det vakre været.
Årets kobberløp hadde 177 deltakere, over 30 deltok for første gang. En gledelig utvikling er at det er dobbelt så mange deltakere fra Sulitjelma i år i forhold til i fjor og de siste år.

K.L.ONils Jensinius Nilsen

Født 30/3 1923, død 9/3 20064.3.2006
Innbrudd
Innbrudd   I morgentimene i dag ble kiosken på samfunnshuset utsatt for et innbrudd. Vinduet ble knust av en stor stein og tyvene tok seg inn.
- Det eneste som er forsvunnet er noen "kjærlighet på pinne" og noen iskrem, sier innehaver Geir Allan Løkås. På grunn av det store hullet i vinduet og en utetemperatur på -20 grader hadde vannrørene i kiosken frosset. Etter opptining viste det seg heldigvis at røranlegget ikke hadde tatt skade.

K.L.O
Foto; Håkon Godtfredsen  


28.2.2006
Avvikler kioskdriften
Samfunnshusets kiosk avvikles i løpet av mars måned. Det har kioskens eier Geir Allan Løkås bestemt. Kiosken var eid og drevet av Laila Hugås fram til november 2004. Deretter overtok Kitty Iversen fram til juli 2005. Etter denne tid har Løkås drevet kiosken.


17.2.2006
Pipebrann
Brannvernet i Sulitjelma måtte i dag rykke ut til en bolig i Furulund på grunn av pipebrann. Brannen var da for det meste slukket av huseieren selv. Pipen viste seg å være så skadet at feiermesteren la ned fyringsforbud og pipen må derfor renoveres.
En pipebrann vil man best kunne slukke ved å bruke et pulver-brannslukkingsapparat. Åpne sotluken i bunnen av pipa og sprøyt pulver fra slukkeapparatet inn i pipa. Slukkepulveret vil da bli dratt opp med den kraftige trekken og brannen vil slukke.
En brann i sot og tjærestoffer inne i pipa vil raskt føre til høy temperatur med påfølgende sprekkdannelser. - Renovering av en gammel teglsteinspipe innebærer ofte å sette inn en innvendig foring. Dette er relativt enkelt men likevel kostbart, sier feiermester Bjørnar Hansen. Man må regne med 25-30.000,- kr for et slikt arbeid.

K.L.O

15.2.2006
Helårsåpen kirkegårdsvei
I siste møte i driftsutvalget foretok politikerne i Fauske kommune en presisering. - Kirkegårdsveien i Sulitjelma skal holdes åpen gjennom hele vinteren, sier Kjell Basse Lund, medlem av utvalget. Administrasjonen har i en årrekke praktisert en ordning med brøyting/opptaking av veien inntill 20 ganger per vintersesong. Dette har ført til at veien har vært stengt i lengre perioder i snørike vintre. Nå er altså dette slutt.

K.L.OHelge Johan Stifjeld

Født 15/10 1914, død 10/2 2006


6.2.2006
Innbruddstyver tatt
Politiet pågrep lørdag kveld to personer i forbindelse med innbruddet og tyveriet fra Sulitjelma skole, noen timer tidligere. En av personene er fra Bodø, den andre fra Fauske. En del av tyvegodset ble funnet i forbindelse med pågripelsen.

K.L.O

4.2.2006
Nytt innbrudd
I dag ble et nytt innbrudd oppdaget på Sulitjelma oppvekstsenter. Tyvene har brutt seg inn og stjålet 8-10 datamaskiner fra skolen og biblioteket. Også denne gangen er en rekke dører brutt i stykker.
Ved forrige innbrudd ble to datamaskiner tatt. Disse ble funnet under en bil på industriområdet etter et par dager.

K.L.O

25.1.2006
Fire personer pågrepet i narkosak
Fire personer er pågrepet i Sulitjelma i forbindelse med etterforskning av innbruddet ved Sulitjelma oppvekstsenter. - Det er funnet spor som knytter minst to av dem til det grove tyveriet, sier Ronny Borge ved Fauske lensmannskontor. I forbindelse med etterforskningen er det opprettet narkotikasak mot alle fire.

K.L.O

24.1.2006
Innbrudd på skolen
Natt til i dag tok tyver seg inn på Sulitjelma skole. - Tyvene har stjålet diverse datautstyr samt et digitalkamera og et videokamera, sier enhetsleder ved Sulitjelma oppvekstsenter, Siv Lillian Johansen. Det var kontorfløyen, lærerværelset og vaktmesterrommet som fikk uønsket besøk. I alt ble en ytterdør og syv mellomdører brutt opp. Politiet har vært på stedet og sikret spor og etter hva Sulis-avisa kjenner til har politiet mottatt tips på navngitte personer. Innbruddet vakte stor oppstandelse blant barna på skolen.

K.L.O

23.1.2006
Stjal øl
Søndag ettermiddag ble det oppdaget et innbrudd på Prix. En person hadde knust et vindu og tatt seg inn i butikken. Her hadde han forsynt seg med en del øl. Innbruddstyven ble observert av forbipasserende da han kom krypende ut av hullet i vinduet og forsvant.

K.L.O

19.1.2006
Uvær
Narve Uværet som den siste tiden har rast over hele Nord-Norge har også herjet i Sulitjelma. I natt og i formiddag har stormen revet løs deler veggplatene på smeltehytta. Dette gjelder både på øst-, vest- og nordveggen, og nå kan man se tvers gjennom hele bygningen. På grunn av faren for å bli truffet av løse plater er industriområdet avsperret.
Et garasjetak på Sandnes er "forsvunnet", det samme gjelder deler av veggplatene på hybelhuset Vindheim, som er tatt av vinden. Ved Sulitjelma Turistsenter i Daja har taket på et mindre servicebygg blitt tatt av vinden.Full oversikt er det vanskelig å få før uværet er over. Det spesielle med uværet er ikke vindstyrken i seg selv, men den strenge kulden. Mens stormen raser ligger temperaturen på -15 grader. Det er svært ubehagelig å oppholde seg utendørs og faren for forfrysninger i ansiktet er stor.

K.L.O

Narve16.1.2006
EM på skøyter
Vikingskipetmarg Sulisavisas sportsredaksjon var tilstede under årets EM på skøyter, allround. Mesterskapet gikk av stabelen i Vikingskipet på Hamar sist helg og gav det beste norske resultat siden 1984.

Se bildene fra mesterskapet.

K.L.O

 

Unny Johansen

Født 29/3 1919, død 9/1 2006
Lars Birger Olsen

Født 6/3 1927, død 4/1 2006
Halvor Per Salbakk

Født 21/11 1921, død 3/1 2006


1.1.2006
Godt nytt år
Med noen meteorologiske observasjoner fra Sulitjelma fra året som gikk ønsker Sulisavisa alle sine lesere et godt nytt år.

2005
 
2004
 
2003
Dato
Dato
Dato
Årets kaldeste dag 19/3 (- 20,7 oC)
11/2
( - 24,5 oC)
31/1
( - 24,8 oC)
Langvatn totalt isfritt 18/5
10/5
-
Siste frostnatt om våren 17/5 ( - 1,4 oC)
24/5
( - 0,7 oC)
4/5
( - 3,1 oC)
Varmeste dag 6/7
4/8
15/7
Første frostnatt om høsten 15/10 ( - 0,4 oC)
9/10
( -1,5 oC)
26/9
( - 2,6 oC)
Snøen har lagt seg første gang 16/9
28/10
24/9
Permanent snødekke fra 13/11
12/11
-
Permanent is på Langvatn 17/12
18/11
-

K.L.O

 


IL Malm

KOBBERLØPET


Oppdatert 03.12.2018
© Kjell Lund Olsen

Valid HTML 4.01 Transitional