PHP Meny

SulisavisaNyhetsarkiv;
        - 2021
        - 2020
        - 2019
        - 2018
        - 2017
        - 2016
        - 2015
        - 2014
        - 2013
        - 2012
        - 2011
        - 2010
        - 2009
        - 2008
        - 2007
        - 2006
        - 2005
        - 2004
        - 2003
        - 2002
        - 2001


Søk i Sulisavisa;

 


powered by FreeFind


Ansvarlig;
Kjell Lund Olsen

 
Sulisavisa
 24.12.2020
God jul og godt nytt år

Foto; Kjell L. Olsen

 

 
Julestemning over et isfritt Langvatn fra Fagerli. Det er ikke førtst gangen Langvatnet har vært isfritt i julen, siste gang var i 2011.

 

K.L.O.

Saulo
Grete Odlaug Larsen

Født 11/3 1941, død 23/12 2020


Saulo
Milasin Stosic

Født 16/5 1948, død 17/12 2020


04.10.2020
Deler av kissiloen er tatt av vinden

Foto; Kjell L. Olsen

Stormen hadde fått tak og blåst bort deler av kledningen på kissiloen.

 

Natt til i går blåste det kraftig vind. Om morgenen oppdaget folk at deler av den gamle kissiloen var blitt blåst bort og befant seg i skråningen like vest for bygget. I tillegg til sleve materialene var det en mengde steinull og takpapp. I dag var mannskaper fra kommunen og plukket opp og kjørte bort avfallet. Kommunen står som eier av de gamle industribyggene i Sulitjelma. Staten overdro disse sammen med en liten slump penger. Arbeidet med oppføring av siloene ble påbegynt i 1960. Disse skulle mellomlager malmen fra gruva, før den ble overført til flotasjonen.

 

K.L.O.

17.10:2020
Åpning av et nytt treningssenter i Sulitjelma.

Foto; Kjell L. Olsen

På lørdag var det storstilt åpning av treningssenter Sumo

 

Ca. 50 personer hadde møtt opp lørdag da det var høytidelig åpning av det nye treningssenteret i Sulis. Senteret har videreført det gamle navnet Sumo (Sulitjelma mosjonssenter). Treningssenteret har en imponerende mengte flunke nytt, topp treningsutstyr som ikke står tilbake for et hvilket som helst annet senter i Salten. Senteret er lokalisert i den gamle Koopbutikken i Charlotte og skal være heldøgns åpent. Medlemmene får tildelt en kode til døra gjennom en app på telefonen, eller eventuelt en adgangsbrikke. Senteret samarbeider med kjeden Rapida, som også har sentre i Bodø og på Fauske. Alle medlemmene kan fritt benytte seg av alle de andre sentrene i kjeden.

K.L.O.

16.10:2020
Innbrudd på lerduebanen i Daja.

Sulitjelma jeger og fiskerforening fikk melding fra politiet på torsdag om et mulig innbrudd på lerduebanen. Bakgrunnen var et beslag av tyvegods man antok stammet fra foreningen. Da representanter for jeger og fiskerforeningen dro opp til Daja kunne de konstatere at en lås hadde blitt ødelagt og tyver hadde brutt seg inn i lerdueanlegget. En gammel, manuell lerdueutkasster skal være blant det beslaglagte.

K.L.O.

 
12.10:2020
Lefsebasar på samfunnshuset.

Høstens lefsebasar går snart av stabelen. I år arrangeres det i storsalen på samfunnshuset onsdag den 21. oktober. Åpningstiden er fra kl. 11.00 til kl. 18.00. Det blir som vanlig salg av møsbrømlefser, kaffe og kaker, samt salg av lodd og årer. Alle er hjertelig velkommen.

K.L.O.

Saulo
Klara Jensine Gerd Jensen

Født 15/12 1931, død 1/10 2020


Saulo
Stein Aspmo

Født 16/4 1941, død 5/9 2020


Saulo
Ragnhild Bjørnmyr

Født 9/2 1931, død 31/8 2020


>

Saulo
Villy Olsen

Født 16/3 1944, død 20/7 2020


Saulo
Inger Heidi Bruun

Født på Giken 26/9 1946
død i Haparanda 6/7 2020


10.7.2020
Overdragelse av husene på Charlottatippen

Foto; Kjell L. Olsen

I dag ble husene på Sagatippen formelt overlevert til boligfondet

 

Det skjer mye positivt i Sulis for tiden, ikke minst dagens overdragelse av 8 boenheter til Sulitjelma boligfond. Husene er levert av Saltdalshus og satt opp av Snekkern AS. I dag var alle "de nye naboene" invitert til å se på sine nye hjem, innflyttingsklare i løpet av sommeren. Uteområdet er i ferd med å ta form, og både prat og latter satt løst blant beboerne. Tove Wensell, styreleder, og Kathrine Moan Larsen (vara) fikk blomster fra Snekkern AS for godt samarbeid om deres største enkeltoppdrag noensinne. Tove Wensell fikk også blomst fra Sulisfolk for sin innsats med å fullføre prosjektet som hun, Egil Setså og Per Pettersen startet - det å få eldreboliger bygget i Sulitjelma. Det positive omfatter også at husene de "nye naboene" flytter fra, er solgt på løpende bånd til nye tilflyttere. Faktisk er etterspørselen større en tilgangen på eneboliger og leiligheter. Langs veiene ser man også store lastebiler med safirglassovner på vei til Lomianlegget på Sandnes. På toppen av alt, så skulle boligfondet med følge innta lunsj på det nyåpnede Sulitjelma Hotell, etter overdragelsen.

 

W.S.

Saulo
Erna Joakimsen

Født 5/9 1928 død 12/6 2020


01.6.2020
Såkiveien ryddes for snø

Foto; Kjell L.Olsen

I dag startet arbeidet med å fjerne snøen på Såkiveien.

 

I dag startet arbeidet med å fjerne snø fra Såkiveien. Dette må være et arbeid som vil ta mye tid da det kun ble brukt frontlaster. Vi får håpe at det blir brukt fres, ellers vil ikke veien bli åpnet før snøen er tint av seg selv. Det er Eriksen Buss og Maskin fra Fauske som utfører arbeidet.

 

K.L.O.

Saulo
Bjørnar Alfred Åsen

Født 13/1 1942 død 23/5 2020


Saulo
Einar Johan Lorentsen

Født 25/2 1928 død 5/4 2020


20.01.2020
Møte om framtiden for svømmebassenget i Sulitjelma

Foto; Kjell L.Olsen

23 personer på møte om svømmebassengets skjebne

 

Til sammen 21 personer pluss to fra kommunens administrasjon møtte opp på samfunnshuset på et møte i forbindelse med planlagt stenging av svømmebassenget i Sulitjelma. Kommunestyret har bevilget ca kr. 250.000 til drift av bassenget. I følge administrasjonen er pengene oppbrukt og bassenget må stenge før påske. Det vil heller ikke være midler til drift til høsten. Wiggo Lund, som er svømmelærer på skolen i Sulitjelma har gjort egne beregninger av kostnadene ved bassenget. Han kom fram til at kostnadene for et helt år er på kr. 210.000. Dette avviker kraftig fra kommunens egne tall, som er mye høyrere. Terje Valla, som representerte kommunens administrasjon, kunne hverken gå god for tallene eller benekte disse. Med Wiggos tall vi det være nok penger til drift ut hele året. Wiggo ble bedt av møtet om å sende oppsettet til kommunen for at disse skal kommentere og avkrefte eller bekrefte tallene. Det ble på møtet oppnevnt en gruppe som skal forsøke å få til private sponsorer for å dekke driftsutgiftene utover kommunens bevilgning. Disse ber om at kommunen må framskaffe de eksakte regnskapstallene for driften av bassenget før de kan kontakte eventuelle sponsorer. Når det gjelder kravene til elevenes svømmeundervisning er det et problem for barna at undervisningen har vært svært intensiv. Dette har vært gjennomført fordi bassenget skal stenges i mars og man vil unngå å busse elevene til Fauske for å oppnå det foreskrevne antall timer svømmeundervisning.

 

K.L.O.

Saulo
Per Ledsaak

Født 2/2 1933 død 19/2 2020


Saulo
Else Karoline Storli

Født 12/2 1933 død 9/1 2020


30.12:2019
Demonstrasjon not nedlegging av Sagatun

Foto; Kjell L.Olsen

Ca 200 personer demunstrerte mot nedlegging av Sagatun

 

Ca 200 personer møtte opp den nest siste dagen i 2019 for å markere motstand mot nedleggingen av Sagatun. Ved kommunestyrets vedtak for budsjett for 2020 ble det avgjort å legge ned driften på Sagatun fra 31/1 2020. Dette er et slag i ansiktet på Sulisfolk generelt og beboerne på Sagatun spesielt. Det ble holdt tale av Lena Hansen på vegne av de ansatte og beboerne, og av Kathrine Moan Larsen på vegne av felleslista, som sitter i opposisjon i kommunestyret. Det ble henvist til den kommende eldrebølgen i årene framover, som blir mottatt med nedskjæring i antall plasser for eldre og pleietrengende. Dette gjelder Sagatun samt den såkalte Moveien på Fauske. I tillegg ble det vist til situasjonen på sykehuset i Bodø, der kommunen i 2018 fikk 2,5 mil. kr. i "bot" for pasienter som er utskrivningsklare men som fortsatt må være på sukehuset fordi det ikke finnes plass til dem i kommunen.

Litt historikk om Sagatun:

Sagatun har fått sitt navn fra den gamle saga som Sulitjelma Gruber hadde i bakken like øst for bygningen. På denne saga ble det kappet og kløvet bjørkeved til brensel. Selve helsesenteret ble ført opp på den gamle gruvetippen og sto ferdig til bruk i 1991. Senteret hadde legekontor og plass for 8 beboere. Legekontoret på Sagatun ble avviklet i januar 2002, men ble gjenåpnet 4. mars 2003. Høsten 2003 ble blant annet arbeidsstue og pauserom ombygd til nye beboelsesrom og institusjonen ble våren 2004 utvidet fra 8 til 13 plasser. Kjøkkendriften ble avviklet våren 2009 og beboerne fikk etter dette sendt mat opp fra storkjøkkenet på Fauske. Sagatun ble evakuert og stengt 15. august 2012 etter påståtte funn av muggsopp. Den politiske prosessen i etterkant viste at det bak dette lå et ønske om avvikling. Men på grunn av et aggressivt press fra lokalsamfunnet vedtok kommunen, med minst mulig flertall, å renovere og gjenåpne. Den egentlige avgjørelsen ble tatt av Aps medlemsmøte med kun en stemmes overvekt. Arbeidet med renoveringen startet 1. juli 2014 og var ferdig senhøsten 2014, men institusjonen ble ikke tatt i bruk. Arbeiderpartiet hadde ikke gitt opp kampen om å få institusjonen nedlagt og etter et benkeforslag i desember 2014 fattet kommunestyret vedtak om avvikling av Sagatun og ombygging til omsorgsboliger. Arbeiderpartiet, sammen med høyre, led et sviende nederlag ved kommunevalget høsten 2015. Det nye kommunestyret med ordfører fra Felleslista, vedtok i desember 2015 at Sagatun skulle gjenåpnes og tas i bruk innen 1. april 2016. Sagatun ble først åpnet 14.3.2017. Nå er vi til bake til kampen fra 2012-2014 om Sagatuns videre skjebne. Det ryktes at en privat interessent har kikket på Sagatun, for en mulig privat drift av senteret framover.

K.L.O.

 Sommerfugler i Sulitjelma
Fotoalbum fra Sulitjelma


Trekkfuglene

Når ankommer de Sulitjelma?


Sulitjelma hytteforening


Bok i salg

Bestilles hos;
Sulitjelma Historielag
Rettelser til
Suliskalenderen
Vardetoppen

 


Oppdatert 20.05.2021
© Kjell Lund Olsen

Valid HTML 4.01 Transitional