PHP Meny

SulisavisaNyhetsarkiv;
        - 2021
        - 2020
        - 2019
        - 2018
        - 2017
        - 2016
        - 2015
        - 2014
        - 2013
        - 2012
        - 2011
        - 2010
        - 2009
        - 2008
        - 2007
        - 2006
        - 2005
        - 2004
        - 2003
        - 2002
        - 2001


Søk i Sulisavisa;

 


powered by FreeFind


Ansvarlig;
Kjell Lund Olsen

 
Sulisavisa
 

10.12.2016
Sulitjelma Hotell er solgt
I fjor høst ble hotellet i Sulitjelma, nærmest over natten, omgjort til asylmottak. Nå i høst var dette over, de siste flyktningene ble sendt videre og første desember fikk eierne bygget overlevert. Da avtalen om asylmottak ble sagt opp startet eierne av hotellet arbeidet med å få anlegget solgt. Nå melder Avisa Nordland at hotellet er solgt til Bodø-firmaet Nord-Norsk Mottakssenter AS. Selskapet uttaler til avisa at det på lang sikt vil bli behov for asylplasser. Hva de skal benytte hotellet til i mellomtiden er ikke klart.

K.L.O

24.11.2016
Rystet av kraftig smell
I går formiddag ble hele Sulitjelma rystet av et kraftig smell. Det ble oppfattet som en eksposjon og husene ristet. Etter at Avisa Nordland hadde undersøkt saken viste det seg at et norsk jagerfly i 12.000 meters høyde hadde brutt lydmuren. Smellet var så kraftig at det ble registrert av målestasjoner over hele landet.

K.L.O

24.11.2016
Riksantikvaren på befaring
I går formiddag var to personer fra riksantikvaren på befaring i Sulitjelma. De fikk en innføring i stedets historie og ble deretter guidet gjennom store deler av lokalsamfunnet. Industriområdet i Fagerli med smeltehytteruinen samt bebyggelsen i Furulund og på Jakobsbakken ble viet spesiell opmerksomhet.
I sommer var riksantikvar Jørn Holme på besøk. Han lovet da å sende to fagpersoner fra staben og gårsdagens befaring var en oppfølging av dette.

K.L.O


Saulo
Randi Andersen

Født 7/7 1919, død 27/10 2016
Saulo
Torfinn Sletten

Født 16/11 1949, død 3/11 2016
Saulo
Sverre Bang Haldorsen

Født 7/9 1919, død 16/10 201620.10.2016
Gammelhotellet i konkursbo
Furulund  

Furulund 1890-tallet. Det gamle hotellet, opprinnelig
hovedkontor for gruveselskapet.

 
I 2013 ble det gamle gjestgiveriet i Furulund solgt til firma Høvdingveien 39 AS for kr 500.000. Eieren av firmaet var steinkjærmannen Edgar Austli. Austli leide ut gjestgiveriet til et av sine andre firma, Pobeda AS. Disse brukte bygningen til innkvartering for sine rumenske arbeidere, som jobbet i Bodø med brannisolering på Nordlandssykehuset. For halvannet år siden var dette arbeidet avsluttet og bygget har siden stått tomt. Tidligere i år ble det solgt til Pobeda AS, som nå er under tvangsoppløsning. Bobestyrer er advokat Knut Eirik Ertsaas. Hva som nå vil skje med den ærverdige gamle bygningen vet ingen.

K.L.O

13.10.2016

Arbeid i Sulistunnelene
Vegvesenet melder om at de skal utføre vedlikeholdsarbeid i alle tunnelene på veien mellom Sulitjelma og Fauske. Arbeidet skal starte søndag 9. oktober og vil pågå fram til 22. desember. Arbeidet utføres på kveld/natt og tunnelene må periodevis holdes stengt. Tider for trafikkavvikling vil være;

  Kl. 18.00 - 23.00 Trafikkavvikling med ledebil Opptil 15 minutters ventetid må påregnes
  Kl. 22.00 - 05.00 Tunnel stengt Trafikk slippes gjennom med ledebil kl 02.00
  Kl. 05.00 - 06.00 Trafikkavvikling med ledebil Opptil 15 minutters ventetid må påregnes

Arbeidet vil pågå alle dager unntatt fredager og lørdager i oddetallsuker. Det jobbes i en tunnel av gangen.Saulo
Gunnar "Lille" Kvæl

Født 12/7 1928, død 9/10 2016
Saulo
Ole Jørgen Inge Benonisen

Født 7/9 1946, død 25/9 201615.9.2016
A. Moan AS konkurs
Plogbil  

Foto; Kjell L. Olsen

Gjennom konkursen i A. Moan AS er mange i Sulitjelma
spente på hvordan snøbrøytingen kommer til å bli
gjennomført i framtiden.

 
Den 15. september ble det åpnet konkursbehandling i boet til A. Moan AS. Advokat Dag Berntsen, Bodø er oppnevnt som bobestyrer.
I desember 2015 forsøkte selskapet selv å melde oppbud, men ble dengang avvist av Salten tingrett da de bokførte verdiene i boet oversteg gjelden i selskapet. På dette tidspunktet hadde bedriften rundt 30 ansatte. Firmaet arbeidet deretter videre med å fullføre alle løpende prosjekter, samtidig som man skulle gjennomføre en stor nedskalering av virksomheten. Dette innebar permittering av en rekke ansatte samt salg av maskiner og utstyr. Etter hvert viste det seg at det ikke var grunnlag for drift i en nedskalert virksomhet og styret besluttet å gjennomføre en styrt avvikling. Alt utstyr og alle eiendeler skulle selges. Styret håpet gjennom dette å være i stand til å betale samtlige kreditorer, men heller ikke dette viste seg være mulig. Firmaet gikk selv til tingretten, som denne gang aksepterte et oppbud.

K.L.O

27.8.2016
Asylmottaket i Sulis legges ned
Første desember kan epoken med asylmottak i Sulitjelma være over. 26 august ble det klart at 6 mottak i Nordland skal legges ned, og flyktningene overføres til andre mottak. For Sulitjelma får nedleggelsen flere merkbare konsekvenser, blant annet mister skolen nesten halvparten av elevene og flere lærerstillinger. For Sulitjelma Hotell kom nedleggelsen brått på, i følge en av eierne, Rune Karoliussen. -Vi hadde håpet på lengre drift, inntektene vi har hatt til nå har i hovedsak gått med til utbygging av sprinkleranlegg i bygningen. Dersom vi hadde fått et overskudd på utleien, var planen å kunne gjennomføre flere større renoveringer. I kontrakten med Hero ligger det inne en forpliktelse om å reparere normal slitasje, men vi er likevel spente på hvilken tilstand bygget er i ved tilbakelevering. Også tidspunktet for nedleggelsen av asylmottaket, 1. desember, gjør at det er for kort tid til å få satt hotellet istand til drift til julebordsesongen. I følge Karoliussen er dette så nytt at han har lite informasjon om hva og hvordan ting vil skje fremover. - Jeg ser ikke bort fra at det kan bli forsinkelser i utflyttingen, og at driften vil kunne strekke seg over nyttår. Også de 7 ansatte ved flyktningemottaket vil miste jobbene sine.

W.S.


Saulo
Gudrun (Gulla) Rødseth Sanden

Født 14/7 1934, død 5/8 201615.7.2016
Populært med turorientering
 

Illustrasjonsfoto

 

For tredje år på rad samarbeider B&OI og IL Malm om å arrangere turorientering i Sulitjelma. Postene er allerede satt opp i terrenget og vil bli hengende ute helt fram til 15. oktober. I denne perioden kan alle som ønsker å delta, hente kart og klippekort på CKafe i Charlotta, eller på Sulitjelma Turistsenter i Daja. Dette er gratis. Posisjonen til alle orienteringspostene er avmerket på kartet. I år er antall poster økt til 23 og disse er satt ut i området Stordalen - Jakobsbakken - Anna - Kjelvatnet. Du bestemmer selv når du vil besøke postene, i hvilken rekkefølge og hvor mange på hver tur. Ved hver post henger det en merketang. Denne brukes til å kvittere på klippekortet med. Når alle er besøkt sendes klippekortet inn og du er med i trekkingen av en premie. Fjorårets vinner var Tuva Hugås, som fikk en gavesjekk hos Intersport på kr 500,-.
Dette er en aktivitet som passer for hele familien. Det gir frisk luft, flotte naturopplevelser og mosjon. Da er det bare å begi seg ut i terrenget, finne de røde/hvite postene.

K.L.O

29.6.2016

Riksantikvaren i Sulitjelma
Riksantikvar Jørn Holme  

Foto; Wenche Spjelkavik

Riksantikvar Jørn Holme i besøksgruva.

 
Sist høst var riksantikvar Jørn Holme en tur innom Fauske. Tove Wensell benyttet da anledningen til å invitere ham til Sulitjelma og på onsdag kom han. Sammen med politikere og administrasjon fra både Fauske kommune og Nordland Fylkeskommune startet han dagen med en guidet tur på Jakobsbakken. Deretter dro følget til gruvemuseet, der det blant annet ble gitt en orientering om smeltehytteruinen og maskinhuset. Etter en tur i besøksgruva ble dagen avsluttet med en guidet tur i Furulund og Glastunes.
Riksantikvaren var svært overrasket over det han fikk se under besøket og lovet til høsten å sende en delegasjon av fagfolk fra sitt kontor, for å ta en nøyere gjennomgang. Han var imponert over måten bebyggelsen på Jakobsbakken var tatt vare på, men særlig uttrykte han interesse for bebyggelsen i området ved storkontoret i Furulund, med blant annet messa, det gamle hotellet og stasjonsmesterboligen. Vi antar at ikke alle syntes det var like moro da han ble begeistret for smeltehytteruinen i Fagerli. - Et fantastisk kulturminne, her må vi gjøre noe, sa han. En henvendelse fra Nordlandsmuseet om vern av smeltehytteruinen ble så sent som i fjor avslått av fylkeskommunen med henvisning til "riksantikvarens prioriteringsliste". Forfatteren av avslaget var selv til stede og overvar begeistringen.
Når den politiske og administrative ledelse av kommunen og fylkeskommunen vier en hel dag til Sulitjelmas lokale historie og kulturminner, gir det et helt nytt grunnlag for framtiden. For eksempel uttrykte fylkesråd for kultur, Ingelin Noresjø, som var det formelle vertskapet for riksantikvaren, entusiasme og engasjement i forhold til kulturminnene i Sulitjelma.

K.L.O

27.6.2016
Minnekveld
Snorklipping  

Foto; Wenche Spjelkavik

Siste skift utenfor Grunnstollen 28. juni 1991.

 

I år der det 25 år siden bergverksdriften i Sulis ble avsluttet. Sulitjelma Historielag arrangerer i den forbindelse en minne- og mimrestund i grunnstollbadet torsdag 30. juni kl 18.00. Det er gratis inngang og det vil bli salg av kaffe og kaker. Alle er hjertelig velkommen

Program;

  • - Film fra gruva og flotasjonen, 1991
  • - De siste driftsår i gruva, drifter og kostnader
  • - Forutsetninger for ny gruvedrift
  • - Gruveforurensning - kilde til ny kobberproduksjon?
K.L.O

27.6.2016
Ny brannstasjon åpnet
Snorklipping  

Foto; Kjell L. Olsen

Den nye brannstasjonen blir åpnet av ordfører Jørn Stene,
flankert av rådmann Geir Mikkelsen (venstre) og
brannsjef Per Gunnar Pedersen (til høyre).

 

Sist fredag ble den nye brannstasjonen i Sulitjelma offisielt åpnet av ordfører Jørn Stene. Fauske kommune leier lokaler og har etablert brannstasjon i den gamle bensinstasjonen på Sandnes. Dette markerer starten på en ny æra for brannstyrken i Sulitjelma.
Etter å ha vært spredt i snart fire år, er mannskap, utstyr og brannbil omsider samlet i samme bygning. For å tilfredsstille lovens krav i forbindelse med røykdykking, fikk Sulitjelma ny brannbil i 2012. Denne var for stor og fikk ikke plass i den gamle brannstasjonen og har siden vært stasjonert i Lomianlegget på Sandnes, mens mannskaper og utstyr fortsatt har holdt til i Furulund. Dette var ikke en optimal løsning og førte blant annet til ekstra tap av tid under utrykking.
I tillegg var den gamle brannstasjonen i Furulund ikke i henhold til moderne krav til helse, miljø og sikkerhet. Stasjonen ble tatt i bruk i 1957 og var i prinsippet en brannbilgarasje der garderobe og møtelokale var i samme rom som brannbilen og utstyret. Dermed ble mannskapene eksponert for eksos fra brannbil og kreftfremkallende branngasser fra utrykningsklær og -utstyr. Den nye brannstasjonen er oppusset og tilrettelagt og inneholder et stort møterom, toaletter, bad, garderobe samt vognhall.

K.L.O

29.5.2016
Tar valget på alvor
Valg  

Foto; Wenche Spjelkavik

Kledd i finstasen avlegger Hilde Pedersen
og Ståle Nergård sin stemme.

 
I Sulitjelma avla 151 personer sin stemme ved valg av fremtidig kommunestruktur. Imponerende fremmøte når man både tar været og annonseringen i betraktning. Og at velgerne tar slike demokratiske begivenheter på alvor, er vel Hilde og Ståle et bevis på, i bunad og "blådress". Opptellingen viser at de fleste ønsker at Fauske skal være egen kommune i fremtiden, 112 hadde avlagt slik stemme. Nummer 2 ble Fauske som en del av en ny Indre Salten kommune, 12 ønsker å gå sammen med Bodø, mens bare 3 ønsket en ny kommune som favner hele "Stor-Salten".

W.S.

29.4.2016
Svanene er kommet
Sangsvane  

Foto; Kjell L. Olsen

Framme i Storstilla! Det er godt å strekke på vingene etter flyturen.

 
Gjennom mange år har et sangsvanpar hekket i Storstilla. De pleier å komme hit til hekkeplassen i første halvdel av april. Paret får vanligvis to-tre unger. I fjor fikk de seks unger, men to av dem døde i løpet av sommeren. Hele sommeren er familien i Storstilla. Vanligvis holder de seg skjult i vegetasjonen, men av og til stikker en av foreldrene hodet opp for å se om det er fare på ferde. Maten får de tak i under vann, blant annet store mengder elvesnelle. Først langt utpå høsten, idet snøen og isen begynner å legge seg, flyr de ut til kysten og videre sørover for å overvintre.

K.L.O

17.4.2016
Fauske arbeiderparti 100 år
Vinnere  

Dette er muligens førstemai 1908. Demonstrasjonstoget
har startet fra Fagerli og er på tur utover veien. Bak
musikkantene ser vi fanen til Furuhaugen gruvearbeiderforening.

 
I disse dager er det ett hundre år siden forløperen til Fauske arbeiderparti ble stiftet. Da brøt partilagene fra Fauskeområdet ut av Sulitjelma stedlige partistyre og stiftet sitt eget Fauske stedlige partistyre. Gjennom forskjellige organisatoriske og navnemessige endringer er det Fauske stedlige partistyre som i dag har blitt Fauske Arbeiderparti.
Etter møtet på isen i januar 1907, ble det opprettet en rekke fagforeninger i Sulitjelma og de fleste ble helt fra starten tilmeldt Arbeiderpartiet. Bare Furulund arbeiderforening valgte å stå utenfor. De organiserte i Furulund, som likevel ønsket å være medlemmer av partiet, stiftet derfor Sulitjelma sosialdemokratiske forening. I tillegg ble det stiftet flere arbeiderungdomslag og arbeiderkvinnelag. I august 1908 gikk partilagene sammen og etablerte Sulitjelma stedlige partistyre, hvor alle de tilsluttede lagene hadde en til to representanter hver. Også partilagene på Leivset, Finneid, Fauske, Kvitblik og i Valnesfjord sluttet seg til Sulitjelma stedlig partistyre slik at dette ble et overordnet organ for Arbeiderpartiet for hele kommunen.
Når det skulle være møte i partistyret, måtte delegatene fra Fauske reise opp til Sulitjelma. Dette var en besværlig reise som tok svært lang tid og som i tillegg var meget kostbar. Resultatet var at mange av partilagene på Fauske ikke klarte å sendte representanter opp til møtene i Sulitjelma. I april-mai 1916 hadde problemet blitt så stort at lagene fra Fauske besluttet å danne sittt eget stedlige partistyre. Det nystiftede partistyret på Fauske ønsket å forklare årsaken til etableringen og sendte et brev til Sulitjelma, hvor de skrev at "representasjonen hare vært en karikatur" og at partistyret i Sulitjelma derfor "har vært uten evne til at bedømme de forskjellige ting, som kunde være til hjelp og interessen for bygdens mindre bemidlede befolkning".
Etter hvert som årene gikk ble de to stedlige styrene omdøpt til henholdsvis Sulitjelma Arbeiderparti og Fauske Arbeiderparti. Senere ble rollene snudd helt om, partiet i Sulitjelma ble omgjort til et partilag og tilmeldt Fauske arbeiderparti. Og i år, nøyaktig ett hundre år etter opprettelsen av Fauske stedlige partistyre, har medlemmene i Sulitjelma arbeiderlag satt punktum og lagt partilaget ned.

K.L.O

9.4.2016
Kobberløpet 2016
Vinnere  

Foto; Kjell L. Olsen

Ingrid Mathisen og Niklas Dyrhaug vant Kobberløpet 2016.

 
Været har vist seg fra sin aller dårligste side de siste dagene. Men like før start lettet det, og da de 379 løperne la i vei i årets Kobberløp ble det bare bedre og bedre. Etter hvert strålte solen fra en skyfri himmel og ga både deltakere og publikum en perfekt ramme rundt et flott arrangement. Ingrid Mathisen, Fauske IL ble beste kvinne med tiden 1.56.55 og vant for andre år på rad. Ikke uventet ble Niklas Dyrhaug, Tydal IL beste herreløper med vinnertiden 1.42.40, noe som er tidenes raskeste løp. 375 deltakere fullførte rennet, en økning på 43 i forhold til i fjor og er det største antall deltakere siden 1985.

Se resultatlista her

K.L.O


Saulo
Ingvald Johan Olsen

Født 27/6 1923, død 6/4 20165.4.2016
LO i Sulis nedlagt og 1. mai er uten arrangør
førstemai  

Foto; Kjell L. Olsen

En stolt tradisjon går mot slutten.

 
Den 16. mars ble siste møte i "LO i Sulitjelma" avholdt. Til tross for innkalling i alle postkasser lokalt, møtte det bare 7 fagorganiserte. Møtet hadde status som årsmøte, og ble det siste av 109 års faglig virksomhet i Sulitjelma. Møtet konkluderte med at det i dag ikke eksisterer noe LO i Sulitjelma, siden det ikke finnes direkte tilknyttede medlemmer, eller tilsluttede fagforeninger. At man gjennom de siste 25 årene har opprettholdt et "LO i Sulis", skyldes blant annet ansvaret for driften av samfunnshuset, ønsket om et faglig utgangspunkt for 1. mai-feiring, og ulike verv folk har hatt i Velferdsfond, Hjelpekasse osv. Samfunnshuset har siden 2009 vært drevet av Kjell Lund Olsen, Kjell Basse Lund og Ottar Skjellhaug på dugnad, og i forhold til driften av huset og de krav som stilles til slik virksomhet, kan ikke dette fortsette som dugnadsarbeid. Hva som vil skje fremover med samfunnshuset er ikke avklart, men de tre søker etter løsninger. Det som er klart, er at det ikke vil bli 1.mai-feiring i 2016 i regi av Kjell Basse Lund og Ottar Skjellhaug. Det har vært et ønske at de store fagforeningene i Salten kunne overta selve arrangementet, mange lokalt i Sulis har signalisert at de stiller opp for kafedrift. Men hittil er det ikke kommet melding om at noen ønsker å overta. En mulighet er at folk lokalt stabler på beina en 1. mai-komité, det er det ennå tid til. Taletrengte er det vel mulig å finne i egen kommune, slik at også denne del av arrangementet kan løses.

W.S.

2.3.2016
Nye forslag til reduksjon av gruveforurensing
Sandneselva  

Foto; Kjell L. Olsen

Avrenningene fra gruva farger Sandneselva gul.

 

 
Miljøverndirektoratet har for mange år siden krevd at vannet som renner ut av Langvatnet ikke skal overstige 10 mikrogram kobber per liter. Dette har man aldri klart å oppnå, ved et tilfelle i 2014 var kobberkonsentrasjon på nesten 60 mikrogram per liter! Miljøverndirektoratet ba for to år siden om at Direktoratet for Mineralforvaltning (tidligere Bergvesenet) måtte foreslå tiltak som kan redusere kobberet i vann som renner ut av Sulitjelma. Det var NGI (Norges geotekniske institutt) som fikk oppdraget med å finne nye løsninger, og de har nå avlevert en rapport der de foreslår flere ulike tiltak.
Rapporten tar for seg mange ulike tiltak som kan forsøkes, men NGI peker spesielt på to. Det ene er at man må forsøke å redusere og hindre "ferskvann" å lekke inn i gruvene, siden dette medfører en kjemisk reaksjon med det forurensede gruvevannet som bidrar til utfelling av tungmetall/kobber. Det andre forslaget er mer kontroversielt, i alle fall for oss som bor ved Langvatnet. Dette går ut på at man ønsker at utfellingene av jern (oker) og øvrige metaller blir værende i Langvatnet, ved at man forlenger det forurensede vannets oppholdstid, før det renner ut i Langvannselva ved Hellarmo. Det planlegges å bygge en terskel fra Sagatuntippen og over til Granheiodden. Dette skal bremse det forurensede vannet og få det til å "utfelles" i den østlige delen av Langvatn. For å få dette til, må gjennomstrømningen av ferskvann reduseres, noe som kan oppnås ved at utløpet fra Fagerli kraftverk flyttes til vestsiden av Granheia. Det innebærer en ny utløpstunnel på om lag en kilometer.
Folk som har lest rapporten har reagert på to forhold. Det ene er forlengelsen av utløpet fra Fagerli kraftstasjon, om dette i det hele lar seg gjennomføre og hva kostnadene for dette vil være. Det andre er at Langvatnet øst for fyrlykta skal være oppsamlingsbasseng for all forurensing. Denne delen av Langvatnet har jo gjennom 104 år med gruvedrift blitt fylt opp av gråberg, flotasjonsavgang og granuleringsslagg fra smeltehytta. Dagens situasjon er jo at okerslam rotes opp på grunnene ute i vatnet og senest høsten 2015 kunne okergule bølgetopper sees ved sterk vind.
Fauske kommune har mottatt rapporten. De har ikke behandlet den politisk, men har bedt om et møte med Direktoratet for Mineralforvaltning. Lokalt forventes det at det både blir folkemøte og høringer før tiltak blir satt i gang. For øvrig opplyses det i rapporten at man regner med at 100 tonn kobber renner inn i Langvatnet årlig, bare 19 tonn renner ut i Langvannselva. Likevel slår rapporten fast at rensing og uttak av kobber fra gruvevatnet blir for kostbart.

W.S


Saulo
Helene Ovidia Olsen

Født 7/12 1923, død 12/2 2016
Saulo
Karin Elisabeth Valla

Født 9/6 1943, død 12/2 201615.1.2016
Hytte brant ned
Hyttebrann  

Foto; Stein-Vegar Langaard

Hytta brant helt ned til grunnen.

 
Klokken 06.15 fredag morgen fikk brannvesenet melding fra en hytteeier ved Kjelvatnet. Han hadde observerte lysskjær og røyk fra området ca. en kilometer innover Såkiveien fra skihytta. Brannmannskaper fra Sulitjelma rykket ut og da de førti minutter senere kom fram til Gamvatnet fant de en hytte totalt nedbrent. Hytteeieren ble kontaktet og kunne bekrefte at det ikke var folk i hytta. Det var vindstille og 22 minusgrader i området. Hyttas eier, Egil Setså sier til Saltenposten at det er trasig å miste hytta si, men at det tross alt er godt at ingen var der da det skjedde.

K.L.O

13.1.2016
Ny flaggdag for Sulis
Flagging  

Foto; Kjell L. Olsen

Det flagges i Sulitjelma 13. januar til minne om
møtet på isen i 1907.

 
Det ble flagget over hele Sulitjelma i dag, til minne om det berømte møtet på isen 13. januar 1907. Denne søndagen hadde samtlige arbeidere møtt fram og besluttet å organisere seg. Det var forfatteren Dag Skogheim som over lang tid hadde framsatt ideen om å flagge i Sulitjelma 13. januar. Skogheim døde i høst og bare to uker tidligere hadde han overfor Kjell Basse Lund igjen tatt til orde for en slik markering. Dagens flagging fikk stor oppslutning og håpet er nå at det blir en fast flaggdag, både i og utenfor Sulitjelma.

Se flere foto fra dagens flagging.

K.L.O

1.1.2016
Hyttebrann
Like før kl. 17.30 oppsto det brann i tilknytning til en hytte ved Trøftendammen. Det var en rekke personer til stede i hytta da det begynte å brenne i uthuset. Etter å ha slått alarm forsøkte familien å slukke ved hjelp av snø. Først da brannvesenet kom kunne brannen slukkes, før den fikk spredt seg videre til selve hytta. Ingen personer kom til skade, men utfallet kunne blitt annerledes om brannen hadde startet om natten, mens alle lå og sov.

K.L.O


 Sommerfugler i Sulitjelma
Fotoalbum fra Sulitjelma


Trekkfuglene

Når ankommer de Sulitjelma?


Sulitjelma hytteforening


Bok i salg

Bestilles hos;
Sulitjelma Historielag
Rettelser til
Suliskalenderen
Vardetoppen

 


Oppdatert 04.12.2018
© Kjell Lund Olsen

Valid HTML 4.01 Transitional