PHP Meny

SulisavisaNyhetsarkiv;
        - 2013
        - 2012
        - 2011
        - 2010
        - 2009
        - 2008
        - 2007
        - 2006
        - 2005
        - 2004
        - 2003
        - 2002
        - 2001


Søk i Sulisavisa;

 


powered by FreeFind


Ansvarlig;
Kjell Lund Olsen

 
Sulisavisa
 


22.4.2014
Lover bot og bedring
Sør-Saulo  

Foto; Kjell L. Olsen

Sulitjelma byr på fantastisk skiterreng, men
uten mobildekning.

Påsken er ikke bare høysesong for fjell og hytteliv, det er også tiden da mobiltelefonsambandet får kjørt seg. Nettet har år for år blit utbygd, sist til såkalt 3G, men telefonbruken og datatrafikkene vokser raskere enn hva Telenor har klart å bygge ut. Hvert år er det derfor store problemer med avviklingen av den digitale trafikken og i år ble hele 3G-nettet slått ut. Til NRK sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor at de aldri har sett noe lignende i et hytteområde før. Amundsen sier at de skal gjøre sitt for at dette ikke skal skje igjen og lover at de kommer til å utvide nettet betydelig før neste påske.

K.L.O

2.4.2014
Radio fra Sulitjelma
Fredag 11. april skal Radio Salten skal ha en hel dag med sendinger fra og om Sulitjelma. Radioen kan høres på internett eller på FM 106,8.

K.L.O

28.3.2014
Blankt avslag
Kommunestyret valgte i februar å tiltre den nye ordningen for handtering av motorferdsel i utmark. Denne innebærer at kommunen, etter en omstendelig prosess, kan opprette nye skuterløyper. Utenom disse løypene skal motorferdselen forvaltes etter nasjonale lover og forskrifter. Den gamle forsøksordningen, som Fauske har vært en del av i over ti år, opphører 30. april. Fauske kommune ønsker å fortsatt kunne forvalte motorferdselen etter den gamle prøveordningen. I januar sendte de derfor brev til klima- og miljødepartementet og ba om et møte for å drøfte en videreføring av dagens forvaltningspraksis. Nå foreligger svaret - departementet vil ikke møte kommunen og presiserer at all forvaltning skal være etter nasjonal lov og forskrift.

K.L.O

22.3.2014
Sagatun på anbud
Prosessen med å renovere Sagatun går sakte, men nå har kommunen bedt om anbud på rehabiliteringen. Det presiseres at anbudet må være innenfor rammene av kommunestyrets bevilgning på 10. mill. kroner og at det skal gjennomføres som en totalentreprise. Det innebærer at totalentreprenøren har alt ansvar for at kravene til Sagatun oppfylles. Utlysningen er gjort gjennom databasen for offentlige innkjøp (DOFFIN) og den svært korte fristen for å levere anbud er satt til 3. april. Det vil bli arrangert befaring for interresserte firma den 26. mars. Så gjennstår å se om noen klarer å levere anbud innen fristen.

Se anbudet hos DOFFIN

K.L.O


Saulo
Ole Alfred Aasen

Født 2/3 1931 død 9/3 20149.3.2014
Kobberløp under tøffe værforhold
Målpassering  

Foto; Jørn Jonassen

Etter 40 km kaster Håvard Solbakken (til venstre) foten
fram og vinner med en god skolengde foran Vidar Valvik.

Etter at vi har hatt et nesten unaturlig stabilt vær i tre måneder i strekk, slo værgudene til for fult under dagens kobberløp. Vind, snø, regn og sludd - alt sammen i rikelig monn - ble kastet ned over arrangører og løpere. Likevel stilte 179 personer til start, 24 forhåndspåmeldte hadde da trukket seg.
Cato Sandslett fikk litt av en ilddåp i rollen som ny rennleder. Værprognosene, med sterk vind og mye nedbør, tilsa at det kunne bli risikabelt å sende løperne helt innover til Tjoarvi. Like før start ble det derfor avgjort at deltakerne skulle snu ved Storstilla og i stedet gå to runder. I tillegg hadde tråkkemaskinen problemer med å lage spor fort nok. Starten måtte derfor utsettes i en halv time slik at ikke de raskeste løperne nådde igjen tråkkemaskinen.
Vinneren blant damene var Cecilie Risvoll Amundsen, Fauske IL. Dette var hennes fjerde kobberløpseier. For å avgjøre vinneren blant mennene måtte det brukes foto-finish. Seieren ble gitt til Håvard Solbakken fra Instrandens IL, da bildet viste at han var noen cm foran Vidar Valvik fra IL Siso.

Se flere bilder på Fauske ILs side på facebook.

K.L.O

12.2.2014
Ny forsøksordning for snøskuter
Etter regjeringsskiftet sist høst ble det besluttet at forsøksordningen med lokal forvaltning av motorferdsel i utmark skulle utvides til å omfatte flere kommuner enn tidligere. Alle kommuner som ønsker å være med, får nå anledning til det. Men dette er en ny ordning som i sin helhet erstatter den tidligere forsøksordningen. Men dette innebærer ikke et "frislipp" av snøskuterkjøringen. Forvaltningen skal fra 1. mai 2014 igjen skje etter motorferdselloven med et generelt forbud mot scooterkjøring og dispensasjoner etter søknad. Det nye er at kommunene, etter en detaljert beskrevet prosess, kan etablere faste snøscooterløyper for rekreasjonskjøring. Utenfor disse løypene blir regelverket slik det var før dagens forsøksordning ble innført. Dersom kommunen ønsker å være med på forsøksordningen, som gjelder perioden 2014 - 2018, er fristen til å vedta de nye forskriftene satt til 1. april. Kommunestyret i Fauske skal behandle saken på møte i morgen.

K.L.O

12.2.2014
Kraftutbygging i kommunestyret
Kommunestyret skal i morgen vedta en uttalelse i forbindelse med søknadene om bygging av 8 nye kraftverk i Sulitjelmaområdet. I går ble saken behandlet i planutvalget. Her leverte rådmannen en innstilling som gikk inn for utbygging av samtlige kraftverk med unntak for Kvannelva og Littj Tverråga. Et forslag fra arbeiderpartiet om også å gå mot en utbygging av Oterelva og Galmejohka fikk flertall. Dermed anbefaler planutvalget utbygging av Granheibekken, Valfarjohka, Tverråmoen, Sjønståfossen og Laksåga.
Fauske kommune leverer bare en uttalelse. Den endelige behandlingen av søknadene foretas av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det blir ikke altid tatt hensyn til vertskommunens ønsker. Som da søknaden om utbygging av Tverrelva i sin tid ble behandlet. NVE innvilget søknaden selv om både Fauske kommune og Nordland Fylkesting gikk mot.

K.L.O

26.1.2014
Sagatun utsettes
Rådmannen har varslet kommunestyret om at de avsatte midlene til istandsetting av Sagatun ikke ser ut til å være tilstrekkelig. Samtidig peker han også at vedtaket om gjenåpning i august er for optimistisk. Alle gulv skal fjernes, det samme gjelder alle ikke-bærende vegger. I tillegg skal terrenget utenfor Sagatun senkes.

K.L.O

1.1.2014
Godt nytt år
Med noen meteorologiske observasjoner fra Sulitjelma fra året som gikk, ønsker Sulisavisa alle sine lesere et godt nytt år.
 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
  Dato   Dato   Dato   Dato   Dato   Dato
Årets kaldeste dag 9/3 (-23,8 oC)   9/2 (-20,9 oC)   11/2 (-24,9 oC) 6/1 (-28,9oC) 28/2 (-24,9 oC) 21/3 (- 20,6 oC)
Langvatn totalt isfritt 25/5   26/5   28/5 3/6 19/5 17/5
Siste frostnatt om våren 1/5   11/5   7/5 17/5 27/4 18/5
Varmeste dag 31/5   14/8   9/6 17/8 8/8 30/7
Første frostnatt om høsten 26/9   9/10   8/10 14/10 4/10 8/10
Snøen har lagt seg første gang 18/10   23/10   15/11 12/10 28/9 29/10
Permanent snødekke fra (18/10)   (23/10)   26/11 28/11 11/11
Permanent is på Langvatn (vest for fyret) fra     6/12   1/12   30/12 14/11 30/11 21/11

 


24.12.2012
Sulisavisa ønsker alle lesere en riktig god jul

Emil Knuedsens vei
Julaften kl 15.00; østavinden øker i styrke, mørket er i ferd med å senke seg - det er perfekt innevær.

Foto Kjell L. Olsen


23.12.2013
Havnet utenfor veien
Utforkjøring  

Foto; Kjell L. Olsen

 

At det kan gå litt fort i svingene, og spesielt i tiden opp mot julaften, er noe mange erfarer. Det samme kan kanskje sies om føreren av denne uregistrerte bilen, som havnet utfor veien i løpet av natten. Skjønt sving og sving - dette har skjedd på en rett og oversiktlig strekning. Hva som har skjedd er ikke brakt på det rene, men etter iherdig jobbing er bilen dratt opp på veien igjen.

K.L.O

9.12.2013
Endret plasthenting i Sulis
IRIS melder at det blir endringer i plasthentingen for noen av kundene i Sulitjelma. Plastsekkene som egentlig skulle hentes mandag 16. desember, blir hentet nå på torsdag 12. desember.
- Vi håper på hjelp fra dere der ute til å spre budskapet, slik at alle blir kvitt plastsekkene før jul. Samtidig beklager vi sterkt om endringene skaper problemer for våre kunder, sier Arnt Pedersen i IRIS.

6.12.2013
Rydder opp i steintipp
Steinfylling  

Foto; SKS

Den store steintippen er nå sterkt redusert
etter mange år med uttak av masser.

Under bygging av Lomi kraftverk ble en stor del av tunnellmassen deponert i en fylling ovenfor gruvemuseet i Fagerli. I løpet av de siste årene har en betydelig del av disse massene blitt knust ned og benyttet til opprusting og vedlikehold av veier i Sulis og det er lite igjen av den store tippen.
Nå ønsker SKS å frakte resten av massene til steinfyllingen bak kaftstasjonen i Fagerli. Her skal de kunses og deponeres for senere bruk til vedlikehold av egen anleggsveier i Sulitjelma de neste 10-15 år. Tippen ovenfor gruvemuseet vil deretter bli avsluttet og arrondert.
SKS vil å utføre dette arbeidet i 2014 og har søkt Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) om tillatelse. I denne forbindelse ønsker NVE tilbakemelding fra personer med synspunkter i saken. Disse kan sendes til senioringeniør Trond Blomlie.

Les søknaden, bilder og kart over nytt deponi.

K.L.O

6.12.2013
Sulitjelmakalenderen i salg
Sulitjelmakalenderen 2014  

 

 

Sulitjelmakalenderen 2014 har omsider kommet i handelen. I Sulis selges den på Miljøkaféen og på CKafé. Siden Fauske Bokhandel nå er lagt ned, har historielaget fått ny samarbeidspartner på Fauske og kalenderen selges nå hos Jakob Klette Optikk.
Forsiden viser et bilde av Sandnes ca 1917. Prisen er i år, som i fjor, kr 100,-.

Du kan bestille kalenderen her og få den tilsendt i posten. Porto på kr 30,- kommer da i tillegg.

K.L.O


Saulo
Olav Johan Moljord

Født 31/12 1921 død 2/12 20134.12.2013
Inviterer til adventskaffe
 

 

Sulitjelma sanitetsforening inviterer alle over 70 år til adventskaffe og underholdning fredag 13. desember. Arrangemanget, som avholdes i foereningens tradisjonsrike lokaler på Folkebadet, starter kl 11.00.
- Alle som ønsker å komme må melde fra til meg på telefon 900 80 891 innen 11. desember, sier foreningens leder Elis Bjørkbom. De som trenger skyss kan ringe meg eller Laila på telefon 90685200.

27.11.2013
Sulisfolk skaffet eget juletre
Juletre  

Foto; Wenche Spjelkavik

Nytt juletre er på plass.

De siste dagene har juletreet utenfor Folkets Hus skapt stor forargelse blant folk i Sulitjelma. Det er Fauske kommune som skaffer det "offentlige" treet, og setter det opp i anledning første søndag i advent. I år har altså det kommunale treet skapt stort engasjement på facebook og flere har henvendt seg til kommunen om det som kalles en pistrete stumtjener, eller kosteskaft. Onsdag kveld kom stormen fra vest folket til hjelp, da en praktgran ble knekt som en fyrstikk ute i Bursi. På kort varsel stilte folk opp med øks og sag. Treet ble finpusset og fraktet til Folkets Hus. Da den svære grana med handmakt ble reist, falt det beundrende kommentarer fra tilskuerne som sammenlignet den nye grana med den som Norge gir til London hvert år. Denne er like fin, men noe mindre enn grana på Trafalgar square! Og treet vil nok vekke beundring hos både store og små, når lysene tennes! Om enn det lokale næringsliv kunne rottet seg sammen og donert moderne ledlys til grana, ville nok jubelen nådd nye høyder. Det er ventet at kommunens folk vil hente kosteskaftet og finne en annen anvendelse for det.

Se det gamle og det nye, side om side.

W.S.

10.11.2013
Folksomt på åpningsdagen
CKafe  

Foto; Kjell L. Olsen

Carina Ellingsen ønsker alle velkommen til sin nye kafé

I noen måneder har Carina Ellingsen jobbet med å etablere kafé i den gamle bakeribygningen ved Coop. I går var endelig den store åpningsdagen kommet. Kundene strømmet inn på CKafé og da Sulisavsia stakk innom var det nærmest fullt hus. Det var med nød og neppe værtinnen hadde tid til å være med på et foto. - Det var kul på veggene og vi er storfornøyde med oppmøtet både på formiddagen og om kvelden, sier Carina Ellingsen. Når det gjelder åpningstiden framover vil dette bli publisert på Ckafés egne facebooksider.

K.L.O


Saulo
Aud Arnestad

Født 27/6 1924 død 7/11 20136.11.2013
Småkraftplaner ga stort fremmøte
Kraftmøte

Foto; Wenche Spjelkavik

Mange fremmede ansikt å se, da flere av utbyggerne
kommer langveis fra.

  Om lag 100 personer fra hele Salten hadde møtt opp til folkemøtet om småkraft-utbygging, onsdag kveld. Hele 8 kraftverk og representanter for fem ulike utbyggingsselskap fikk lagt frem sine planer. Fauske kommunes rådmann utfordret forsamlingen til å stille spørsmål og helst sende inn sine kommentarer til kommunen. Dette skal danne grunnlag for kommunens høringsuttalelser til konsesjonssøknadene. NVEs tre representanter ønsket også å få konkrete innspill til alle søknadene og lovet at alle som ga selvstendige uttalelser vil få delta på befaring en gang mellom juni og august, neste år.
Til tross for alle oppfordringer om spørsmål og kommentarer var det bare seks personer som tok ordet. Enklest oppsummerte Bernt Gøran Lund alle talernes reaksjoner; - Vi utfordres enda en gang til å bidra til rein og fornybar vannkraft. Vi synes vel egentlig at vi har bidratt nok her oppe, allerede.

For alle som ønsker å gi sitt syn på de ulike kraftutbyggingene, så kan de sende sine uttalelser som vanlig brev, eller på e-post direkte til saksbehandlerne. Adressen for brev er Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo.
For å sende uttalelser på e-post kan det skje direkte til saksbehandlerne for de ulike prosjektene:
Valffarjohka, Granheibekken og Oterelva sendes til Birgitte Kjelsberg biwi@nve.no
Litj Tverråga (Slipsknuten), Galbmejohka og Sjønståfossen sendes til Kristin Marthinsen kima@nve.no
Laksåga og Tverråmo sendes til Steinar Pettersen stp@nve.no
For uttalelser til Fauske kommune, sendes det som vanlig brev til kommunen eller direkte til kommunens saksbehandler Gunnar Myrstad. Hans epostadresse er gunnar.myrstad@fauske.kommune.no
NB! Frist for å sende inn til både kommunen og til NVE er 18.desember 2013.

W.S.
 
2.11.2013
Folkemøte om kraftutbygging
Galbmejohka  

Fauske kommune kaller inn til folkemøte i forbindelse med søknadene om bygging av ialt 8 småkraftverk i Sulitjelmaområdet. Folkemøtet avholdes på Sulitjelma Samfunnshus onsdag 6. november kl 18.00. Møtet starter med en kort innledning av Fauske kommune samt en orientering av NVE. Deretter skal søkerne presentere de enkelte søknadene. Til slutt blir det åpnet for utvekslig av synspunkter og spørsmål.

Kraftverkene det nå søkes om er følgende;
(Klikk på navnet og du kommer til siden for det enkelte kraftverk hos NVE. Nederst på sidene finner du den detaljerte søknaden)

  Navn Utbygger
Kraftproduksjon
  Galbmejohka kraftverk Suliskraft AS
15,90 GWh
  Oterelva kraftverk Suliskraft AS
6,20 GWh
  Granheibekken kraftverk Suliskraft AS
2,70 GWh
  Valffarjohka kraftverk Suliskraft AS
3,90 GWh
  Tverråmo kraftverk Blåfall AS
9,41 GWh
  Sjønståfossen kraftverk Nord-Norsk Småkraft AS
7,30 GWh
  Kvannelva og Littj Tverråga kraftverk Småkraft AS
15,00 GWh
  Laksåga kraftverk Fjellkraft AS
24,70 GWh

Foto; Kjell L. Olsen

Galbmejohka ved Hellarmo er en av elvene som nå
ønskes lagt i rør.

 


 

Trekkfuglene

Når ankommer de Sulitjelma?


IL MALM

Kobberløpet
Kobberløpet 2014
Resultatliste
Sommerfugler i Sulitjelma
Fotoalbum fra Sulitjelmaflowbee


Sulitjelma hytteforening


Ny bok i salg

Bestilles hos;
Sulitjelma HistorielagRettelser til
Suliskalenderen
Vardetoppen

 


Oppdatert 22.04.2014
© Kjell Lund Olsen

Valid HTML 4.01 Transitional